Проєкти для обговорення

Найменування  Дата винесення
на обговорення
Термін закінчення
внесення пропозицій
Результати обговорення

«Журналістика» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Термін обговорення: 10 березня – 10 квітня 2023 року.
Проєкт освітньо-професійної програми (319 Kb, PDF)

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: m.bobro@karazin.ua

10.03.2023    10.04.2023    

«Прикладна лінгвістика та англійська мова» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Термін обговорення: 10 березня – 10 квітня 2023 року.
Проєкт освітньо-професійної програми (289 Kb, PDF)

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: m.bobro@karazin.ua

10.03.2023    10.04.2023    

«Польська мова і література та українська мова і українська література» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Термін обговорення: 10 березня – 10 квітня 2023 року.
Проєкт освітньо-професійної програми (289 Kb, PDF)

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: m.bobro@karazin.ua

10.03.2023    10.04.2023    

«Українська мова і література та англійська мова» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Термін обговорення: 10 березня – 10 квітня 2023 року.
Проєкт освітньо-професійної програми (289 Kb, PDF)

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: m.bobro@karazin.ua

10.03.2023    10.04.2023    

«Українська мова і література, літературне редагування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Термін обговорення: 10 березня – 10 квітня 2023 року.
Проєкт освітньо-професійної програми (421 Kb, PDF)

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: m.bobro@karazin.ua

10.03.2023    10.04.2023    

«Українська мова і література» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Термін обговорення: 10 березня – 10 квітня 2023 року.
Проєкт освітньо-професійної програми (421 Kb, PDF)

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: m.bobro@karazin.ua

10.03.2023    10.04.2023    

«Слов’янська філологія, літературне редагування і створення контенту» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Термін обговорення: 10 березня – 10 квітня 2023 року.
Проєкт освітньо-професійної програми (289 Kb, PDF)

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: m.bobro@karazin.ua

10.03.2023    10.04.2023    

«Журналістика» для другого (магістерського) рівня вищої освіти
Термін обговорення: 10 березня – 10 квітня 2023 року.
Проєкт освітньо-професійної програми (389 Kb, PDF)

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: m.bobro@karazin.ua

10.03.2023    10.04.2023    

«Класичні мови і літератури та англійська мова» для другого (магістерського) рівня вищої освіти
Термін обговорення: 10 березня – 10 квітня 2023 року.
Проєкт освітньо-професійної програми (289 Kb, PDF)

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: m.bobro@karazin.ua

10.03.2023    10.04.2023    

«Слов’янська філологія, створення текстового контенту та креативне письмо» для другого (магістерського) рівня вищої освіти
Термін обговорення: 10 березня – 10 квітня 2023 року.
Проєкт освітньо-професійної програми (319 Kb, PDF)

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: m.bobro@karazin.ua

10.03.2023    10.04.2023    

«Українська мова і література» для другого (магістерського) рівня вищої освіти
Термін обговорення: 10 березня – 10 квітня 2023 року.
Проєкт освітньо-професійної програми (389 Kb, PDF)

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: m.bobro@karazin.ua

10.03.2023    10.04.2023    

«Українська мова і література та українська мова як іноземна» для другого (магістерського) рівня вищої освіти
Термін обговорення: 10 березня – 10 квітня 2023 року.
Проєкт освітньо-професійної програми (389 Kb, PDF)

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: m.bobro@karazin.ua

10.03.2023    10.04.2023    

«Прикладна лінгвістика та англійська мова» для другого (магістерського) рівня вищої освіти
Термін обговорення: 10 березня – 10 квітня 2023 року.
Проєкт освітньо-професійної програми (289 Kb, PDF)

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: m.bobro@karazin.ua

10.03.2023    10.04.2023    

«Філологія» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Термін обговорення: 10 березня – 10 квітня 2023 року.
Проєкт освітньо-наукової програми (227 Kb, PDF)

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: m.bobro@karazin.ua

10.03.2023   10.04.2023    

«Журналістика» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Термін обговорення: 10 березня – 10 квітня 2023 року.
Проєкт освітньо-наукової програми (222 Kb, PDF)

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: m.bobro@karazin.ua

10.03.2023  10.04.2023   

"Журналістикадля першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, з галузі знань 06 Журналістика, зі спеціальності 061 Журналістика

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати до 8 травня 2022 року на електронну адресу:  journ@karazin.ua

08.04.2022  08.05.2022  Результати 

"Журналістикадля другого (магістерського) рівня вищої освіти, з галузі знань 06 Журналістика, зі спеціальності 061 Журналістика

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати до 8 травня 2022  року на електронну адресу:  journ@karazin.ua

08.04.2022  08.05.2022  Результати 

"Журналістикадля третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, з галузі знань 06 Журналістика, зі спеціальності 061 Журналістика

Зауваження та пропозиції до освітньо-наукової програми просимо надсилати до 8 травня 2022   року на електронну адресу:  journ@karazin.ua

08.04.2022  08.05.2022  Результати 
"Класичні мови і літератури та англійська мова" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.08 Класичні мови та літератури (переклад включно)
 

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати до 8 травня 2022 року на електронну адресу: class_philol@karazin.ua

08.04.2022 08.05.2022 Результати 

"Класичні мови і літератури та англійська мовадля другого (магістерського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.08 Класичні мови та літератури (переклад включно)

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати до 8 травня 2022 року на електронну адресу: class_philol@karazin.ua

08.04.2022 08.05.2022   Результати

"Мова і література (російська)літературне редагування і створення контенту" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати до 8 травня 2022 року на електронну адресу: rus.lit@karazin.ua

 08.04.2022 08.05.2022  Результати 

"Мова і література (російська)створення текстового контенту та креативне письмодля другого (магістерського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, 035.034 Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати до 8 травня 2022 року на електронну адресу: philology.rus_jaz@karazin.ua  

08.04.2022  08.05.2022  Результати 

ольська мова і література та українська мова" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, 035.033 Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати до 8 травня 2022  року на електронну адресу: kafedra_ukr_movy@karazin.ua

08.04.2022  08.05.2022  Результати 

"Прикладна лінгвістика та англійська мова" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, 035.10 Прикладна лінгвістика

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати до 8 травня 2022 року на електронну адресу: movoznavstvo@karazin.ua

08.04.2022  08.05.2022  Результати 

"Прикладна лінгвістика та англійська мова для другого (магістерського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, 035.10 Прикладна лінгвістика

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати до 8 травня 2022 року на електронну адресу: movoznavstvo@karazin.ua  

08.04.2022  08.05.2022  Результати 

"Українська мова і література" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, 035.01 Українська мова та література

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати до 8 травня 2022 року на електронну адресу: ukrlit@karazin.ua

08.04.2022  08.05.2022  Результати 

"Українська мова і література та англійська мова" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, 035.01 Українська мова та література

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати до 8 травня 2022 року на електронну адресу: ukrlit@karazin.ua

08.04.2022  08.05.2022  Результати 

"Українська мова і література, літературне редагування" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, 035.01 Українська мова та література

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати до 8 травня 2022 року на електронну адресу: ukrlit@karazin.ua

08.04.2022  08.05.2022  Результати 

"Українська мова і література для другого (магістерського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, 035.01 Українська мова та література

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати до 8 травня 2022 року на електронну адресу: ukrlit@karazin.ua

08.04.2022  08.05.2022  Результати 

"Українська мова і література_2022 р. для другого (магістерського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, 035.01 Українська мова та література

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати до 8 травня 2022 року на електронну адресу: ukrlit@karazin.ua

08.04.2022  08.05.2022  Результати 

"Українська мова і література та українська мова як іноземнадля другого (магістерського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, 035.01 Українська мова та літератур

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати до 8 травня 2022 року на електронну адресу: ukrlit@karazin.ua

08.04.2022  08.05.2022  Результати

"Українська мова та література, слов'янські мови та літератури, світова література" Освітньо-наукова програма для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія

Зауваження та пропозиції до освітньо-наукової програми просимо надсилати до 07.11.2021 року на електронну адресу:  philology.rus_jaz@karazin.ua

07.10.2021 Завершено Результати

ТИМЧАСОВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ для другого (магістерського) рівня вищої освіти, з галузі знань 06 Журналістика, зі спеціальності 061 Журналістика

Зауваження та пропозиції до тимчасового стандарту просимо надсилати на електронну адресу:  journ@karazin.ua

18.03.2021 Завершено Результати 

"Журналістика" для другого (магістерського) рівня вищої освіти, з галузі знань 06 Журналістика, зі спеціальності 061 Журналістика

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу:  journ@karazin.ua

18.03.2021 Завершено  Результати

"Журналістика" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, з галузі знань 06 Журналістика, зі спеціальності 061 Журналістика

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу:  journ@karazin.ua

18.03.2021 Завершено Результати 

"Українська мова і література" для другого (магістерського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, 035.01 Українська мова та література

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: ukrlit@karazin.ua

 18.03.2021 Завершено Результати 

"Українська мова і література, літературне редагування" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, 035.01 Українська мова та література

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: ukrlit@karazin.ua   

 18.03.2021 Завершено Результати 

"Українська мова і література та англійська мова" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, 035.01 Українська мова та література

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: ukrlit@karazin.ua   

 18.03.2021 Завершено Результати 

"Українська мова і література" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, 035.01 Українська мова та література

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: ukrlit@karazin.ua 

 18.03.2021 Завершено Результати 

"Прикладна лінгвістика та англійська мова" для другого (магістерського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, 035.10 Прикладна лінгвістика

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: movoznavstvo@karazin.ua  

 18.03.2021 Завершено  Результати

"Прикладна лінгвістика та англійська мова" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, 035.10 Прикладна лінгвістика

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: movoznavstvo@karazin.ua

 18.03.2021 Завершено  Результати

"Польська мова і література та українська мова" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, 035.033 Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: kafedra_ukr_movy@karazin.ua

 18.03.2021 Завершено Результати 

"Мова і література (російська)російська мова як іноземна" для другого (магістерського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, 035.034 Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: philology.rus_jaz@karazin.ua  

 18.03.2021 Завершено Результати 

"Мова і література (російська)літературне редагування і створення контенту" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: rus.lit@karazin.ua

 18.03.2021 Завершено Результати 

"Класичні мови і літератури та англійська мова" для другого (магістерського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.08 Класичні мови та літератури (переклад включно)

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: class_philol@karazin.ua

 18.03.2021 Завершено Результати 

"Класичні мови і літератури та англійська мова" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.08 Класичні мови та літератури (переклад включно)

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: class_philol@karazin.ua

 18.03.2021  Завершено Результати 

"Мова і література (російська), створення текстового контенту та креативне письмо" для другого (магістерського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.04 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська.

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати  на електронну адресу: rus.lit@karazin.ua

 23.11.2020 Завершено  

"Українська мова і література та українська мова як іноземна" для другого  (магістерського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.01 Українська мова та література.

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилатина електронну адресу: ukrlit@karazin.ua

 23.11.2020 Завершено  

"Українська мова і література та польська мова і  література" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, з галузі знань 01 Освіта. Педагогіка, зі спеціальності 014 Середня освіта, спеціалізації 014.01 Українська мова та література.

Зауваження та пропозиції до освітньої-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: ukrlit@karazin.ua

  Завершено  

"Українська мова і література та зарубіжна література" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, з галузі знань 01 Освіта. Педагогіка, зі спеціальності 014 Середня освіта, спеціалізації 014.01 Українська мова та література.

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну адресу: ukrlit@karazin.ua

  Завершено