• Навчальні плани 2023/2024
  • Тимчасові стандарти, освітньо-професійні програми та навчальні плани підготовки фахівців
 

Підготовка здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр (денне)


Спеціальність 035 "Філологія"
 
 
Спеціальність 061 "Журналістика" 
  •  Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Підготовка здобувачів ступеня вищої освіти магістр (денне)


Спеціальність 035 "Філологія"
Спеціальність 061 "Журналістика" 
  • Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Підготовка здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр (заочне)

Спеціальність 035 "Філологія"
Спеціальність 061 "Журналістика" 
  •  Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Підготовка здобувачів ступеня вищої освіти магістр (заочне)

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти


Спеціальність 061 "Журналістика"                                     Спеціальність 035 "Філологія"