Кафедра історії зарубіжної літератури і класичної філології
 • Кафедру очолює:
  Кравець Олена Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент.

  На кафедрі працюють:
  2 доктори філологічних наук, 5 кандидатів філологічних наук.

 • Кафедра була заснована на базі кафедри загальної літератури (1804), перейменованої в 1884 році в кафедру західноєвропейських літератур, і кафедри грецької та римської словесності (1804), перейменованої в 1884 році в кафедру класичної філології. Серед Харківських філологів-класиків широко відомі І.Я. Кроненбергректор університету (1824–1829; 1833–1836), автор підручників латинської мови й до нашого часу неперевершеного “Латинського лексикону”, Є.М. Філомафітський та Р.Т. Гонорський, які активно пропагували античну, західноєвропейську й вітчизняну науку та культуру на сторінках перших українських журналів “Амалтея”, “Мінерва”, “Український вісник” та ін., засновниками яких вони були; І.В. Нетушил, ректор останніх років дореволюційного університету, в коло інтересів якого входили грецька та латинська граматики, вивчення і коментування латинських текстів, дослідження римських історичних пам’яток й історії Риму. З кафедрою пов’язані імена таких відомих філологів і літературознавців, як один із перших професорів Харківського університету, член Паризької Королівської академії Я.М. Белен-де-Балю, академік О.І. Білецький, О.І. Кірпічніков, О.Г. Розенберг, П.П. Вербицький.

 • Кафедра забезпечує вивчення та викладання давньогрецької та латинської мов, античної та західноєвропейських літератур, англійської мови та літератури на різних факультетах університету:
   • філологічний;
   • факультет іноземних мов;
   • філософський;
   • біологічний;
   • медичний.

  Кафедра готує спеціалістів за двома освітніми рівнями: бакалавр і магістр із спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.08 «Класичні мови та літератури (переклад включно)»

  • Випускники згідно з навчанням за освітньою програмою «Класичні мови і літератури та англійська мова» отримують кваліфікацію «бакалавра (магістра) філології, класичні мови та літератури (переклад включно), класичні мови і літератури та англійська мова».

  • Аспірантура.
  • При кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн.

  • Провідні наукові проблеми кафедри:
   1. Розвиток та взаємодія художньо-естетичних систем:
   а) комічне в художньому мисленні ХХ ст.;
   б) проблеми гуманізму і дегуманізації у світовій літературі;
   в) напрямки і характер сучасних літературних пошуків;
   г) енеза, специфіка реалізму, декадансу, модернізму, постмодернізму;
   е) міф у літературі;
   ж) рецепція античної культури в європейському та національно- літературному просторі.
   2. Актуальні питання дослідження класичних мов.
   3. Дослідження грецьких і латинських рукописів та документів.

  Кафедрою проводиться щорічна наукова конференція «Міжнародні Кронебергівські читання «Античність – Класика – Сучасність».

   

  • Контактна інформація
    Адреса: ауд. 6-87, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  • Телефон: (057) 707-51-06