Чекарева Євгенія Сергіївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології.

Народилася 02.12.1978 р. у місті Харків. Середню освіту здобула у Харківській ЗОШ № 66 у 1995 р.
З 1995 року – студентка філологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (відділення «Класичної філології»), який закінчила у 2000 р. з відзнакою.

Педагогічну діяльність розпочала після закінчення університету на кафедрі історії зарубіжної літератури і класичної філології на посадах викладача (2000-2004), старшого викладача (2004-2006), доцента (2006 - 2013), завідувача кафедри (2013 – теперішній час). Учене звання доцента отримала 30.10.2008 р.

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.15 – «загальне мовознавство» на тему «Прийменники просторової семантики у грецькій мові» (науковий керівник – проф. Сенів М.Г.).

У 2018 році захистила докторську дисертацію зі спеціальності 10.02.14 – «класичні мови. Окремі індоєвропейські мови» на тему «Концептуальні сфери простору й часу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови» (науковий консультант – проф. Сенів М.Г.).

Читає курси «Грецька мова і автори», «Історія грецької мови», «Латинська мова», спецкурс «Елліністична поезія», «Латинська мова і медична термінологія», веде науковий семінар «Категорії простору й часу в лексико-семантичній системі грецької та латинської мов», керує роботами бакалаврів, магістрів.

Нагороджена премією ІІІ ступеня Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за високі досягнення в педагогічній та науковій роботі за 2018 р.

Чекарева Є.С. – автор близько п’ятдесяти наукових та науково- методичних праць. Напрям її наукової роботи – мовознавство, класична філологія, лексико семантична система давньогрецької і латинської мов. Основні наукові праці пов’язані з вивченням концептосфер простору і часу на матеріалі давньогрецької мови в контексті становлення й розвитку сучасної парадигми наукового знання, вивчення мовних явищ у їх взаємозв’зку з когнітивною й комунікативною діяльністю людини.

Вибране:

 

  • Контактна інформація
  • Адреса: ауд. 6-87, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  • Телефон: (057) 707-51-06
  • E-mail:class_philol@karazin.ua