Жаданов Юрій Анатолійович, доцент, кандидат філологічних наук.

Народився у місті Харкові. У 1984 р. поступив на філологічний факультет Харківського державного університету імені М. Горького, який закінчив у 1989 р. З 1994 по 1998 роки навчався у заочній аспірантурі при кафедрі історії зарубіжної літератури і класичної філології. У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію «Роман Дж. Оруелла «1984» у контексті антиутопії першої половини ХХ сторіччя». У 2002 р. присвоєно вчене звання доцента.

Працює на кафедрі історії зарубіжної літератури і класичної філології ХДУ викладачем (1995), доцентом (2000).

Під його керівництвом захищено три кандидатські дисертації.

Читає всі курси з історії зарубіжної літератури: «Антична література», «Історія зарубіжної літератури Середньовіччя і Відродження», «Історія зарубіжної літератури ХVII – XVIII ст.», «Історія зарубіжної літератури XIX ст.», «Історія зарубіжної літератури кінця XIX – І пол. ХХ ст.», «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.» та курс «Історія та культура Греції та Риму»; веде науковий семінар «Світова література крізь призму античної спадщини».

Керує учнівськими роботами МАН.
Автор понад 50 праць.
Наукові інтереси: генезис утопічної літератури з античності до сьогодення, розвиток англомовної антиутопії першої і другої половини ХХ – початку ХХІ ст., бібліїстика.

Праці:

Література про нього

 

  • Контактна інформація
  • Адреса: ауд. 6-87, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  • Телефон: (057) 707-51-06
  • E-mail:class_philol@karazin.ua