Ковінько Каріна Валеріївна, викладач кафедри загальног та прикладного мовознавства

2005-2010 – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна філологічний факультет (спеціальність: прикладна лінгвістика)

З 2018 – аспірантка ХНПУ імені Г.С.Сковороди за спеціальністю Теорія та методика професійної освіти

2010-2014 – лаборант кафедри англійської мови факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

2010 – викладач англійської мови кафедри англійської мови факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

2021 – викладач кафедри загального та прикладного мовознавства філологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

https://orcid.org/0000-0002-4082-9660

Сфера наукових інтересів: педагогічні науки, професійна освіта, CLIL

Викладає курси:

Англійська мова спеціального вжитку, працювала на факультетах: ГГФ, РБЕКС, філологічний факультет, історичний факультет, біологічний факультет, екологічний факультет, соціологічний факультет, факультет математики та інформатики, хімічний факультет.

Основні наукові праці:

Публікації:

 • Ковінько К.В., Рапава Р.Б. «Формування професійно-педагогічної спрямованості майбутніх викладачів іноземних мов». Збірник статей Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка.Випуск 165 – серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2018. – ст. 619-622

 • Ковінько К.В. «Інноваційні методики та технології викладання англійської мови в ЗВО». Збірник статей Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. Випуск 175 – серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2019. – ст. 877-881

 • Зеленська Л.Д, Ковінько К.В. Гейміфікація як метод навчання здобувачів вищої освіти англійської мови. Збірник наукових праць «Засоби навчальна та науково-дослідної роботи». – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2019. Вип. 52. – 87 с.

 • Kovinko K.V., Rapava R.B. SPECIFICS OF USING THE CLILMETHODOLOGY IN THE PROCESS OF TRAINING AT NON-LINGUISTIC FACULTIES «ACADEMIC AND SCIENTIFIC CHALLENGES OF DIVERSE FIELDS OF KNOWLEDGE IN THE 21-ST CENTURY» «АКАДЕМІЧНІ ТА НАУКОВІ ВИКЛИКИ РІЗНОМАНІТНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ У 21-МУ СТОЛІТТІ» МАТЕРІАЛИ IX ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2020. – 587 с.

 • Ковінько К.В. Вплив Євроінтеграції на сучасне викладання англійської мови. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: Тези доповідей ХVІІІ наукової конференції з міжнародною участю. - Х. – ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. - с. 63

 • Ковінько К.В. Гра як одна з методик вивчення англійської мови. Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ. – Мат-ли ХІ міжнародної науково-методичної конференції. Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ. – Мат-ли ХІ міжнародної науково-методичної конференції.

 • Ковінько К.В. Інтерв’ю як засіб формування англомовної комунікативної компетентності майбутніх журналістів. VI Міжнародна науково-практична конференція: «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти » м. Київ. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» с. – 56

 • Ковінько К.В. Огляд типів змішаного навчання (BlendedLearning) в сучасному освітньому просторі в межах класичного університету. Науковий журнал Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

 • Понад п’ять публікацій у співавторстві зі студентами.

Участь у наукових конференціях:

 • ХНУ імені В.Н. Каразіна (факультет іноземних мов) «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» 2 лютого 2018 року

 • Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Березень 2018

 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (факультет іноземних мов) «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» 20 квітня 2018 року

 • Участь в Осінній школі Сковородинівської академії молодих учених та оволодіння додатковими освітньо-науковими компетенціями в ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 17-19 жовтня 2018 р.

 • Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Березень 2019

 • ХНУ імені В.Н. Каразіна (факультет іноземних мов) «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» 1лютого 2019 року

 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (факультет іноземних мов) «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» Харків, 18 квітня 2019 року

 

 • Контактна інформація
 • Адреса: ауд. 2-33, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
 • Телефон: (057)  707-51-36
 • E-mail:movoznavstvo@karazin.ua