МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В. Н. КАРАЗІНА

Філологічний факультет
Кафедра слов’янської філології

Шановні колеги!
Щиро запрошуємо Вас до участі
у ІІ Міжнародній науковій конференції
«Ідеї Харківської філологічної школи в парадигмах сучасного гуманітарного знання: традиції і новаторство»
що відбудеться 20 квітня 2023 року
в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна

Наукова проблематика конференції:

1. Традиційне та нове у теорії й практиці філологічних досліджень.
2. Новітні аспекти дослідження граматики та словотвору слов’янських мов.
3. Актуальні проблеми лінгвокультурології та етнолінгвістики.
4. Мова як об’єкт соціо- та психолінгвістики.
5. Дискурс та дискурс-аналіз.
6. Сучасні методологійні проблеми когнітивної лінгвістики.
7. Теоретичні та практичні проблеми дослідження слов’янських літератур.
8. Міфологія і фольклор у вимірах сучасної славістики.
9. Літературна фікціональність як об’єкт сучасних філологічних досліджень.
10. Актуальні аспекти наратологічного аналізу.
11. Медіальні парадигми вивчення літературного дискурсу.
12. Когнітологічні стратегії сучасної науки про літературу.
13. Художній текст в інтерпретативних парадигмах сучасної філології.

Робочі мови конференції: українська, інші слов’янські мови, англійська.
Формат конференції: робота конференції буде здійснюватися в форматі онлайн.

Форми участі: • очна – виступ із доповіддю на базі платформи Zoom;
  • заочна – подання до друку статті, оформленої згідно з наведеними нижче вимогами.

   Для участі в конференції просимо надіслати до 10 квітня 2023 року заявку (за поданою нижче формою) на електронну адресу: slov.philology@karazin.ua. Після її підтвердження учасникам до 15 квітня 2023 року буде надіслано програму конференції в електронній формі.

   Після завершення конференції учасники отримають відповідний сертифікат (в електронній формі).

   Публікація матеріалів. Файл зі статтею слід надіслати до 15 квітня 2023 року електронною поштою на адресу slov.philology@karazin.ua 

   Матеріали конференції будуть надруковані у Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Філологія». Вісник є фаховим виданням в галузі філологічних наук (спеціальність 035 Філологія), Категорія "Б" (Наказ Міністерства освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р.).

   Оплата статті здійснюється після її схвалення оргкомітетом конференції та прийняття до друку. Реквізити для оплати публікації: поповнення платіжної картки «Приватбанку» за номером: 4149 6293 4099 1066. Одержувач – Фіронова Наталя Вікторівна. Відскановану копію квитанції про оплату публікації (назва файлу «конференція стаття») надсилати на електронну адресу: slov.philology@karazin.ua

   Про вартість публікації буде повідомлено додатково. Наразі вишукується можливість забезпечення безкоштовної публікації матеріалів конференції або суттєвого зменшення її вартості.

   УВАГА! Оргкомітет та редколегія залишають за собою право відхиляти статті, що не відповідають вимогам і не містять наукової новизни. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав.

КОНТАКТИ
Адреса оргкомітету:
кафедра слов’янської філології
філологічний факультет
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022,
е-mail: slov.philology@karazin.ua

Координатори конференції та контактні телефони:
тел.: 0504026717 Педченко Людмила Вадимівна – завідувач кафедри слов’янської філології
тел.: 0978942940 Фіронова Наталя Вікторівна – старший лаборант кафедри слов’янської філології

Інформаційний лист;

Програма конференції