Всеукраїнській науковій конференції

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ:

ВІД ЗАСНУВАННЯ ДО СЬОГОДЕННЯ,

присвяченій 70-річчю Ю. М. Безхутрого

 

Конференція відбудеться 4 - 5 жовтня 2018 року

 

Наукова тематика конференції

 

  1. Кафедри філологічного факультету: історія створення, персоналії, напрями наукової діяльності.
  2. Класичні мови як об’єкт вивчення харківських науковців.
  3. Мовознавчі студії на філологічному факультеті (історія та сучасність).
  4. Проблеми світової літератури у роботах харківських дослідників.
  5. Проблеми канону літературних текстів.
  6. Перекладацька діяльність харківських словесників: теорія й практика.
  7. Університетська журналістика і ситуація зі свободою слова в посттоталітарній Україні.
  8. Міжнародний контекст розвитку філологічного факультету.

Робочі мови конференції – англійська, українська, всі слов’янські.

Форми участі у конференції – очна й заочна.

Регламент доповіді: на пленарному засіданні – 20 хвилин, на секційному – 15 хвилин.

Для  участі  у  конференції  просимо  надіслати до 10 вересня 2018 р.  на  електронну  адресу  оргкомітету:

а)  заявку  (бланк  додається);

б) резюме  доповіді  (обсяг  0,5  сторінки).

Оргкомітет розгляне  заявку  і  дасть відповідь щодо включення теми доповіді до програми конференції до 20 вересня 2018 року.

За результатами роботи конференції планується публікація матеріалів у «Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія». Вимоги до оформлення статей див. у Додатку  2.

Вартість  публікації  однієї  сторінки у «Віснику» – 45  грн.  Для  докторів  наук одноосібна  публікація  безкоштовна.

Доповідачі подають статтю та сплачують її публікацію під час реєстрації.

Реєстрація учасників конференції відбудеться 4 жовтня з 9.00 до 10.00 у фойє біля актової зали в основному корпусі університету.

Адреса та телефон для контактів: тел.: (057) 707-53-38

Кафедра історії української літератури, філологічний факультет,

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,

майдан Свободи, 4, м. Харків, Україна, 61022

Електронна адреса оргкомітету:  е-mail: svoboda_conf@karazin.ua

Проїзд, проживання, харчування – за рахунок учасників конференції.

Філологічний факультет Харківського університету. Від заснування до сьогодення. Інформаційний лист. Заявка на участь. Вимоги до оформлення публікацій.