Wieczór bajek
11.03.2021

Wieczór bajek

  • Studenci filologii polsko-ukraińskiej wydziału filologicznego Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. W.N.Karazina zorganizowali bajkowy wieczór pod nazwą „Studenci dzieciom”, podczas którego prezentowali swoje własne bajki. Wieczór odbył się w formie zdalnej na platformie ZOOM i składał się z dwóch części: polskiej (3 marca) i ukraińskiej (4 marca). Wszyscy słuchacze byli pod wrażeniem kunsztu literackiego młodych bajkopisarzy. Bajkom przysłuchiwali się również goście z Polski, specjaliści w dziedzinie literaturoznawstwa i nauczania języka polskiego jako obcego – dr hab. Bartłomiej Maliszewski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Krystian Furmanowicz, nauczyciel języka polskiego z ramienia ORPEG w Instytucie Polskim w Kijowie, którzy w samych superlatywach wypowiadali się na temat wysłuchanych bajek, wróżąc naszym studentom karierę piśmienniczą i podkreślając potrzebę wydania studenckich bajek w formie książkowej. Wsparcia studentom w przygotowaniu oraz prowadzeniu wieczoru ponadto udzielali: dr Mykoła Filon – kierownik Katedry Języka Ukraińskiego, dr Zofia Butko – docent katedry Języka Ukraińskiego oraz wykładowca języka polskiego skierowany na Uniwersytet Karazina przez NAWA (Polska) – Sławomir Wawryszuk.. Bardzo dobre recenzje studenckich bajek można było też usłyszeć od innych wykładowców obecnych na bajkowym wieczorze.
  • Słowo końcowe wygłosił dziekan wydziału filologicznego, prof. Jurij Bezhutryj, który w bardzo ciepłych słowach dziękował studentom, gościom z Polski i wszystkim uczestnikom wieczoru. Pierwszą autorską bajkę wieczoru przeczytała Wiktoria Kuczuk, świeżo upieczona absolwentka naszej filologii. Po Wiktorii swoje bajki przeczytali: Aliona Marszałkowska, Jana Fedosowa, Alina Werbowenko, Tetiana Wican, Anna Gapczenko, Iwan Grewcew, Anastazja Gorbunowa, Ołena Cyban, Anastazja Rabenko.

Obydwie części wieczoru można obejrzeć pod linkami:

Polska część – https://www.facebook.com/100058850446250/videos/pcb.1818423852018129/150471150257899

Ukraińska część – https://www.facebook.com/100058850446250/videos/pcb.1818423852018129/150468396924841

Studenci usłyszeli też pochwałę swoich bajek od pani kierownik Katedry Języka Polskiego, dr hab. Małgorzaty Gębki-Wolak, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która 5 marca przeprowadziła zdalnie warsztaty językowe dla naszych studentów – wszystkich autorów bajek, pod nazwą „Spotkanie z bajką”. Warsztaty były okazją do doskonalenia umiejętności językowych studentów. W trakcie zajęć mieli oni bowiem możliwość wykonania przygotowanych przez M. Gębkę-Wolak ćwiczeń, nawiązujących do treści omawianych bajek. Bogato ilustrowana zdjęciami i nagraniami video prezentacja bardzo przypadła do gustu naszym studentom.

Informację o tym można przeczytać na stronie UMK pod linkiem:

https://www.facebook.com/humanistycznyumk/posts/1720534808156090

 

Вечір казок

Студенти першого курсу польсько-української філології Каразінського університету організували казковий вечір «Студенти — дітям», під час якого презентували казки власного авторства. Подія відбувалася на платформі ZOOM і складалася з двох частин: польської (3-го березня) і української (4-го березня). Усі слухачі були приємно вражені літературною майстерністю юних казкарів.

На вечір також завітали гості з Польщі, фахівці в галузі літературознавства і навчання польської мови як іноземної — д-р габ. Бартломей Малішевський з Університету Марії Кюрі-Склодовської та Кристіан Фурманович, викладач польської мови з організації ORPEG в Польському інституті в Києві. Вони високо оцінили прослухані казки, пророкуючи нашим студентам карʼєру письменників і підкреслюючи потребу видати студентські казки окремою книгою. Підтримали студентів в організації та проведенні вечора завідувач кафедри української мови Каразінського університету, доцент Микола Філон, доцент кафедри Софія Бутко, а також викладач польської мови Славомир Вавришук, скерований для роботи в університеті агенцією NAWA (Польща). Схвальні рецензії студентських казок можна було також почути від інших викладачів, присутніх на казковому вечорі. Підсумкове слово виголосив декан філологічного факультету, професор Юрій Безхутрий, тепло подякувавши студентам, гостям із Польщі і всім учасникам заходу.

Першою свою казку прочитала Вікторія Кучук – минулорічна випускниця польсько-української філології. За нею виступили Альона Маршалковська, Яна Федосова, Аліна Вербовенко, Тетяна Віцан, Анна Гапченко, Іван Гревцев, Анастасія Горбунова, Олена Цибань, Анастасія Рябенко.

Обидві частини вечора можна переглянути за посиланнями:

Польська частина – https://www.facebook.com/100058850446250/videos/pcb.1818423852018129/150471150257899

Українська частина – https://www.facebook.com/100058850446250/videos/pcb.1818423852018129/150468396924841

Студенти почули високі оцінки своїм казкам і від завідувача кафедри польської мови, д-ра габ. Малгожати Гембки-Воляк, професора Університету Миколая Коперника в Торуні. Після заходу, 5-го березня, пані професор у дистанційній формі провела заняття «Зустріч з казкою» для наших студентів – авторів казок. Заняття стали для студентів чудовою нагодою підвищити свій рівень володіння польською мовою. Під час занять студенти також мали змогу виконати підготовлені проф. М. Гембкою-Воляк вправи, повʼязані зі змістом обговорюваних казок. Прекрасно проілюстрована й виконана технічно відеопрезентація захопила і зацікавила наших студентів.

Інформацію про це можна прочитати на сторінці Університету Миколая Коперника за посиланням:

https://www.facebook.com/humanistycznyumk/posts/1720534808156090