Савчук Григорій Олегович, кандидат філологічних наук, доцент. Народився 12 листопада 1981 року в м. Харкові.

У 2003 р. закінчив Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
Протягом 2002 року був головою Студентського наукового товариства філологічного факультету.

У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Поезія В. Стуса: художня семантика та структура (на матеріалі збірки «Палімпсести»)». Науковий керівник – проф. Юрій Миколайович Безхутрий.

З вересня 2006 р. працював викладачем «Ділової української мови» на кафедрі української, російської мов і прикладної лінгвістики НТУ «ХПІ». З березня 2007 р. працював на посаді старшого викладача кафедри історії української літератури ХНУ імені В.Н. Каразіна. У квітні 2011 року переведений на посаду доцента. У січні 2013 року отримав звання доцента.

Викладав такі навчальні дисципліни: «Історія української літератури ХХ ст.», «Теорія літератури», «Історія української літературно-наукової критики»; вів спецкурси: «Предметний світ поезії Василя Стуса», «Новітні тенденції в літературознавстві», «Літературне редагування»; вів наукові семінари: «Українське літературне шістдесятництво», «Українська лірика 70–80-х рр. ХХ ст.», «Українська харківська лірика».

З 2011 року є куратором Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених філологічного факультету.

У коло наукових інтересів входять проблеми літературного редагування, коректури, копірайтингу та спічрайтингу.

 • Досліджую лірику ХХ–ХХІ ст. Маю 20 друкованих праць.
Публікації:
 • Українські письменники ХХ – ХХІ ст. – вихованці Університету / Г.О. Савчук // Харківський університет і українська культура. До 210-річчя від часу заснування ХНУ імені В.Н. Каразіна / Передмова В.С. Бакіров ; За ред. Ю.М. Безхутрий . – Харків : Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015 . – С. 135 – 154

 • Сонце, радість і щастя в поетичному світі збірки І. Жиленко «Соло на сольфі» / Г.О. Савчук // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Сер. : Філол. / [редкол. : Безхутрий Ю.М. (відп. ред.) та ін.]. – 2012. – Вип. 65. – № 1014. – С. 144–148

 • Енергетика крику в збірці «Палімпсести» В. Стуса / Савчук Г. О. // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць. — К., 2011. — Вип. 34. — С. 184—189

 • Семантичний пік поезії В. Стуса «Посоловів од співу сад...» / Г.О. Савчук // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 910. Сер.: Філологія. – Вип. 60, част. ІІ. – С. 231 – 234

 • Звільнена молитва В. Стуса / Г.О. Савчук // Вісн. Харк. нац. ун ту ім. В.Н. Каразіна. Сер. : Філол. / [редкол. : Безхутрий Ю.М. (відп. ред.) та ін.]. – 2009. – Вип. 55. – № 843. – С. 181–185

 • Білий колір як синонім і антипод чорного у збірці «Палімпсести» В. Cтуса / Григорій Савчук // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. — 2008. —Вип. 12. — С. 295—302

 • «Вихід у чорне» : чорний колір у збірці «Палімпсести» В. Стуса Актуальні проблеми словянської міфології : міжвуз. зб. наук. ст. —Київ—Ніжин, 2006. — Вип. 11 : Лінгвістика і літературознавство. Ч. 2. — С. 324—331

 • Небесні кольори у збірці «Палімпсести» В. Стуса / Г.О. Савчук // Молода нація : альм. — 2006. — № 1. — С. 108—119

 • Предметний світ у семантичній структурі поезій зі збірки «Палімпсести» В. Стуса / Г.О. Савчук // Вісн. Харк. нац. ун ту ім. В.Н. Каразіна. Сер. : Філол. – 2006. – Вип. 47. – № 727. – С. 131–134

 • Художня семантика вогню у збірці «Палімпсести» В .Стуса / Г.О. Савчук // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті : матер. Міжнар. наук. конф. 10–12 верес. 2005 р. Ужгород (Україна). – С. 263—267

 • Мотив сонця у збірці «Палімпсести» В. Стуса / Г.О. Савчук // Мова і культура : наук. щоріч. журн. — К. : 2005. — Вип. 8. — Т. 4, Ч. 1 : Художня література в контексті культури. — С. 303 — 310

 • Золотий колір —««ікона» світла» у збірці «Палімпсести» В. Стуса / Г.О. Савчук // Вісн. Харк. нац. ун ту ім. В.Н. Каразіна. Сер. : Філол. – 2005. – Вип. 46. – № 707. – С. 153–156

 • Мотив крові у збірці «Палімпсести» В. Стуса: семантична поліфонія / Г.О. Савчук // Вісн. Харк. нац. ун ту ім. В.Н. Каразіна. Сер. : Філол. – 2005. – Вип. 44. – № 659. – С. 233–236

 • Творчість Василя Стуса в оцінці українського літературознавства / Г.О. Савчук // Вісн. Харк. нац. ун ту ім. В.Н. Каразіна. Сер. : Філол. – 2005. – Вип. 43. – № 647. – С. 72–75

 • Поезії-видіння у збірці «Палімпсести» В. Стуса / Г.О. Савчук // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Сер. : Філол. – 2004. – Вип. 42. – № 632. – С. 394–397

 • Рецепція міфологічних уявлень про слово і суб’єкт дії в структурі та семантиці українських замовлянь / Г.О. Савчук // Матеріали Міжнародної студентської наукової конференції «2001—рік мов : людина, мова, комунікація, культура в світлі нової парадигми знань». — Х., 2002 — С. 53 — 55

 • Молитва як релігійний концепт / Г.О. Савчук // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Сер. : Філол. – 2002. – Вип. 35. – № 557. – С. 37–42.

Навчально-методичні посібники:
 • Предметний світ поезії Василя Стуса : навчально-методичний посібник для студентів філологічного фак-ту (спеціальність – українська мова і література) / Г.О. Савчук. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 52 с.

 • Творчість Василя Стуса : навчально-методичний посібник для студентів філологічного фак-ту (спеціальність – українська мова і література) / Г.О. Савчук. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 56 с.

 

 • Контактна інформація
 • Адреса: ауд. 6-83, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
 • Телефон: (057) 707-53-38
 • E-mail: ukrlit@karazin.ua