Проєкт освітньо-професійної програми “Мова і література (російська), створення текстового контенту та креативне письмо”
19.11.2020

 

 

 Філологічний факультет пропонує до громадського обговорення проєкт освітньо-професійної програми “Мова і література (російська), створення текстового контенту та креативне письмо” для другого (магістерського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.04 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська.

 Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати до 21 грудня 2020 року на електронну адресу: rus.lit@karazin.ua

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
“Мова і література (російська), створення текстового контенту та креативне письмо”.