МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Вельмишановні колеги!

Кафедра історії зарубіжної літератури і класичної філології

запрошує Вас взяти участь у

ІIІ Міжнародних Кронебергівських читаннях
«Античність – Класика – Сучасність»,

які відбудуться
15 квітня 2022 року

Кафедра історії зарубіжної літератури і класичної філології проводить

Міжнародні Кронебергівські читання на честь
Івана Яковича (Йогана Христіана) Кронеберга (1788 – 1838),
видатного філолога-класика, спеціаліста з античної культури і світової літератури,
який свого часу був деканом словесного факультету і ректором Харківського університету

Наукові вектори для обговорення:

 • Класична філологія у Харківському університеті: історія і сучасність.

 • Класична спадщина античності і неоміфологізм сучасної літератури.

 • Проблема вивчення художнього твору крізь призму взаємодії тексту і контексту.

 • Жанрові трансформації і розширення дискурсивних властивостей художнього тексту.

 • Літературна антропологія як дослідження діалектичної єдності культурних, аксіологічних, психологічних і тілесних сфер «художнього буття» персонажу.

 • Автор – текст – читач і рецептивний потенціал художнього дискурсу.

 • Інтертекстуальність як спосіб моделювання художньої реальності тексту.

 • Мультикультуралізм: соціокультурні аргументи модернізації класичного канону.

 • Інтермедіальні виміри художнього дискурсу.

 • Сучасна художня проза у дзеркалі наративних стратегій.

 • Аналіз художнього тексту і цілісність художнього твору.

 • Лексична й граматична системи класичних мов та методи їх дослідження.

 • Класичні мови в діалозі культур: проблеми розвитку й функціонування в поліетнічному просторі.

 • Класичні тексти у вимірі сучасних теорій перекладознавства.

 • Лінгвокультурна спадщина античності в русі культур і дискурсів: образи, символи, архетипи.

 • Неоелліністичні студії.

 • Актуальні проблеми методики викладання класичних мов.

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, новогрецька, російська.

  Організаційні внески за участь у читаннях не сплачуються. Сертифікат та програма конференції будуть надіслані на електронну пошту.

  Формат Міжнародних читань – дистанційно on-line. Платформа для дистанційного спілкування буде вказана у запрошенні.

  Форми участі у Міжнародних читаннях: очна (виступ в режимі он-лайн) й заочна (подання тексту доповіді у формі статті для публікації (див. нижче) без виступу на конференції).

  Регламент роботи: Доповідь в он-лайн форматі на пленарному засіданні до 20 хвилин, на секційному – до 15 хвилин. Дискусія до 5 хвилин.

  Публікація матеріалів Міжнародних читань. Учасники конференції можуть опублікувати доповіді у формі статті у фаховому виданні «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія» (категорія Б, наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020). Вимоги до змістових і формальних параметрів оригінальних статей, присвячених актуальним проблемам сучасного літературознавства та мовознавства, й покрокова інструкція для авторів містяться на сайті https://periodicals.karazin.ua/philology/requirements. Там також можна ознайомитись з політикою журналу відносно авторських прав, рецензування статей та плагіату.

  Для участі у Міжнародних читаннях просимо до 15 березня 2022 р. заповнити заявку учасника.
  Google-форма:
https://forms.gle/ic7jWMz7R812Wi8m6

  Оргкомітет розгляне подані теми в контексті їх відповідності тематиці конференції та повідомить про внесення їх до програми до 1 квітня 2022 року.

Адреса та телефон для контактів:
Кафедра історії зарубіжної літератури і класичної філології, філологічний факультет,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Свободи, 4, м. Харків, 61022
class_philol@karazin.ua
тел. (057) 707-51-06
Чекарева Євгенія Сергіївна (+380577075106)
Філон Ольга Миколаївна (+380680597614)
Проскуріна Наталія Юріївна (+380500692272)