Маслій Олена Василівна, кандидат філологічних наук, доцент ЗВО.

У 1996 році закінчила філологічний факультет Харківського державного університету. Тема дипломної роботи, виконаної під керівництвом Л.Р. Савченко, «Деякі синтаксичні особливості поезії Йосифа Бродського».

Працює на кафедрі з 2000 року. У 2007 р. закінчила аспірантуру. У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата філологічних наук «Дискурсивні парадигми концепту юродство як самобутнього феномену російської культури» (науковий керівник – доцент Савченко Л. Р.).

О. В. Маслій викладає курси «Сучасна російська мова», «Практична стилістика російської мови», «Культура мови та стилістика тексту», спецкурси «Основи лінгвокультурології», «Методика створення та редагування тексту»; керує науковим семінаром «Лінгвокультурні концепти російської мови».

Сфера наукових інтересів: лінгвістика, концептологія, лінгвокультурологія, когнітивна лінгвістика, культура мови, теорія комунікації.

Керує науковою роботою студентів та аспірантів.

Публикации:

 

Навчально-методична література:

 

Укладання: