Кохан Юрій Іванович,  кандидат філологічних наук, доцент. 

Народився  10 вересня 1961 року в м. Харкові. Закінчивши 1978 р.  Харківську середню школу № 123, вступає до Харківського ПТУ Облпобутуправління на спеціальність «слюсар з ремонту електропобутової техніки». Потім – праця на заводі «Електропобутприлад» слюсарем-складальником (1979-1981), служба в армії (1981-1983), праця на заводі «Гідропривод» слюсарем-складальником (1984-1988). 1985-го року після навчання на підготовчому відділенні, т.з. «робітфаці», вступив на перший курс філологічного факультету (вечірнє відділення) тоді ще Харківського державного університету ім. О.М. Горького. Після третього курсу університету працював учителем української мови і літератури в Харківській середній школі № 128 (1988-1992), потім (1992-1993) – викладачем української мови  на кафедрі української і російської мов Харківського інституту інженерів міського господарства. З 1993 р. і до сьогодні працює на кафедрі української мови ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2003 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Фраземіка в системі ідіостилю   письменника (на матеріалі художньої прози Олеся Гончара і Павла Загребельного)».

Викладає курс «Сучасна українська мова», розділи «Лексикологія і фразеологія», «Фонетика», «Морфологія», веде науковий семінар «Лексико-фразеологічні засоби  ідіостилю письменника». Також забезпечував викладання таких нефілологічних дисциплін, як «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Вища освіта і Болонський процес».

Наукові інтереси: фразеологія, стилістичні функції фразеологізмів, авторське використання стійких словосполук, стилістичне використання різнорівневих мовних одиниць у ЗМІ.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-5650-4660

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=rpHRTRIAAAAJ&hl=uk

Список наукових та науково-методичних праць

 • Гончаренко В. Г., Кохан Ю. І. Крилаті вислови як засіб національного виховання // Українська духовна культура в системі національної освіти: Тези доповідей та повідомлень наукової конференції.  Харків, 1995.  С. 42 – 43.

 • Кохан Ю. І. Фразеологія періоду визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького (на матеріалі літопису Самовидця) // Визвольна боротьба українського народу під керівництвом Богдана Хмельницького за українську державність: матеріали наукової конференції.  Харків, 1995.  С. 83 – 84.

 • Контрольні завдання з української мови та методичні рекомендації щодо їх виконання: методичний посібник / Уклад. Кохан Ю. І. , Муромцев І. В.   Харків: ХДПУ, 1996.  21 с.

 • Кохан Ю. І. Крилаті слова та крилаті вислови як один із засобів вираження авторської позиції в романі О. Т. Гончара «Собор» // Тенденції розвитку української літератури та літературної критики нових часів: тези доповідей та повідомлень міжвузівської науково-теоретичної конференції.  Харків, 1996.  С. 90 – 91.

 • Кохан Ю. І. Фразеологічні засоби зображення духовного світу харківського студентства періоду Другої світової війни в романі О. Т. Гончара «Людина і зброя» // Харків 30–40–х рр. XX ст. Література. Історія. Мистецтво: матеріали міжнародної наукової конференції до ювілею проф. Юрія Бойка-Блохіна.  Харків, 1998.  С. 123 – 125.

 • Кохан Ю. І. Мовна норма у фразеології (на матеріалі «Словаря української мови» Б. Грінченка і «Фразеологічного словника української мови») // Українська мова: з минулого в майбутнє: матеріали наукової конференції на відзначення 200-річчя виходу в світ «Енеїди» І. Котляревського.  Київ, 1998.  С. 140 – 142.

 • Кохан Ю. І. Добір фразеологічного матеріалу як фактор формування ідіостилю письменника (на матеріалі прози Олеся Гончара) // Вісник Харківського університету.  Харків: Лівий берег, 1999.  №426.  С. 216 – 220.

 • Кохан Ю. І. Функціонування фразеологізмів з компонентами-міфологемами «біс», «дідько», «чорт» у творчості Олеся Гончара // Вісник Харківського університету. Серія «Філологія».  Харків, 1999.  №448.  С. 81 – 84.

 • Кохан Ю. І. Структурно-семантичні зміни фразеологізмів як вияв творчої індивідуальності письменника (на матеріалі прози О. Гончара) // Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць. Вип. 3.  Харків: ХДПУ, 2000.  С. 127 – 135.

 • Кохан Ю. І. Структурно-семантичні зміни фразеологізмів як вияв творчої індивідуальності письменника (на матеріалі прози О. Гончара) // Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць. Вип. 3.  Харків: ХДПУ, 2000.  С. 127 – 135.

 • Кохан Ю. І. Функціонування фразеологічних одиниць на позначення емоційно-психічного стану як вияв особливостей ідіостилю письменника (на матеріалі прози Олеся Гончара та Павла Загребельного) // Вісник Харківського національного університету. Харків, 2001.  №520.  С. 188 – 192.

 • Лексика і фразеологія сучасної української мови: методичні матеріали для студентів заочного та дистанційного навчання зі спеціальності «Журналістика» / Уклад. Валійова Т. О., Кохан Ю. І.  Харків, 2003. 30 с.

 • Текстотвірна функція фразеологічних одиниць як риса ідіостилю письменника (на матеріалі прози Олеся Гончара та Павла Загребельного) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». Харків, 2004.  №631.  С. 165 – 168.

 • Кохан Ю. І. Динаміка індивідуального стилю й особливості художньо-естетичної актуалізації фразеологічних одиниць (на матеріалі роману Павла Загребельного «Юлія, або Запрошення до самовбивства») // Вісник Луганського  національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. Луганськ, 2004. №11 (79).  С. 103 – 110.

 • Кохан Ю. І. Фразеологія української мови як вияв стереотипних уявлень про етноментальні особливості представників інших народів // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія».  Харків, 2005. №659.  С. 14 – 16.

 • Кохан Ю. І. Стилістичне використання фразеологічних одиниць у мові засобів масової інформації: методичні матеріали та завдання для студентів відділення журналістики філологічного факультету. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2006. 20 с.

 • Кохан Ю., Демура Г. Фемінне і маскулінне крізь призму радянської ідеології (на матеріалі української преси 20–30 рр. XX ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Харків, 2009.  №843.  С. 102 – 106.

 • Кохан Ю.  Традиции и инновации в обучении студентов гуманитарных специальностей в условиях Болонского процесса (на примере филологического факультета Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина) // Модернизация на хуманитарното образование в условията на Болонския процес в страните от Европейские Съюз и в Русия. Велико-Тирново (Болгарія), 2009. С.18-21.

 • Кохан Ю.І. Внесок Л.А.Булаховського у розвиток вітчизняного мовознавства // Пам’ятникознавчі погляди молодих вчених ХХІ ст.: зб. наук. статей з пам’ятникоохоронної роботи.  Харків, 2014.  Вип. ІV. C.21-25.
 • Кохан Ю.І. Сенсотвірні функції морально-етичих  та естетичних концептів воєнних щоденників Олеся Гончара.  // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». Харків, 2015.  №1152.  С. 117 – 120.

 • Кохан Ю.І.Експресивність як риса ідіостилю Павла Загребельного (на матеріалі романів «Кавтаклізма» та «Стовпо-творіння») // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія».  Харків, 2016. Вип.74.  С. 72 – 75.

 • Кохан Ю.І. Ювілей нашого вчителя / Губарева Г.А., Калашник Ю.І., Кохан Ю.І // Вивчаємо українську мову та літературу .  2016. № 7–8 (443–444). С.71.

 • Виступ у передачі «Сьогодення» Харківського ОТБ з питань орфографічної грамотності напередодні Диктанту національної єдності 8.11.2016.

 • Кохан Ю.І. Рецепція античності в ідіостилі Олеся Гончара // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2018. № 79: Філологія.  С. 201 – 206.

 • Виступ у передачі «Віддзеркалення» каналу «АТН» про підготовку до Диктанту національної єдності та про зміни в «Українському правописі» 7.11.2019. Режим доступу: https://www.youtube.com/channel/UCVp9ujZnjHhpuNfgMumIr6g https://www.youtube.com/watch?v=n-XyiE4_E2I&t=57s

 

 

 • Контактна інформація
 • Адреса: ауд. 6-77, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
 • Телефон: (057) 707-54-58
 • E-mail:kafedra_ukr_movy@karazin.ua