Калашник (Токар, Зуєнко) Юлія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Народилася 17 серпня 1961 року в м. Дергачі Харківської області. У 1971–1976 рр. навчалася в середній школі № 16 м. Харкова, у 1976–1978 рр. продовжила навчання в середній школі № 67 м. Харкова. Протягом 1978–1984 років навчалася на філологічному факультеті Харківського державного університету ім. М. Горького, який закінчила, отримавши диплом із відзнакою. В університеті працює з 1978 року. 

Протягом 1990–1993 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі української мови філологічного факультету Харківського державного університету ім. М. Горького. 1994 року захистила кандидатську дисертацію «Мовностилістичні засоби народнопоетичного епосу в українській художній прозі другої половини XIX – початку XX століття» (науковий керівник – проф. В. С. Калашник).

З 1994 року працює викладачем кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Учене звання доцента присвоєно 17 квітня 2003 року. Викладає курси «Сучасна українська мова. Синтаксис», «Сучасна українська мова. Стилістика» та міжфакультетський курс «Риторика. Ораторська майстерність», керує науковим семінаром «Мова фольклору і мова художньої літератури та їх взаємодія», читає спецкурс «Синтаксис художнього тексту». Керує аспірантами та здобувачами. Підготувала чотирьох кандидатів наук: О. А. Шумейко «Мовні засоби творення комічного в українській поезії другої половини ХХ століття» (2007); О. О. Уколову «Стилістико-синтаксична організація малої прози Миколи Вінграновського» (2016); І. І. Сметану «Лексико-синтаксичні особливості поетичного мовлення В. Свідзінського» (2019); Л. О. Петренко «Образи часу та простору в українській поезії початку ХХІ століття: концептуальний і стилістичний виміри» (2021). Редактор і перекладач багатьох наукових та навчально-методичних праць.

Викладала (за сумісництвом) ділову українську мову (за професійним спрямуванням) у Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія» (1995-1996), Харківській військовій академії (1998- 1999), Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого (2000-2015); курс «Культура мови вчителя» в Харківському педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди (1995-1996); курс російської та української мови для іноземних студентів у ХНУ ім. В. Н. Каразіна (2017-2018).

Читає лекції в Інституті післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання ХНУ ім. В. Н. Каразіна (з 2017 р.). Автор майстер- класів із синтаксису української мови для учителів та учнів.

Постійний член журі університетського й обласного етапів Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика, член журі обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.

Неодноразово нагороджувалася листами-подяками Міністерства освіти і науки України, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за високий рівень професійної та науково-методичної майстерності, почесними грамотами Міністерства освіти і науки України та Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації за підготовку переможців конкурсів та олімпіад.

Має виступи на телебаченні, зокрема відео з ефіру програми 05.11.2018 «Твій Ранок» на UA:Харків. URL: https://www.facebook.com/1788793681373673/posts/2085547221698316/

Автор близько шістдесяти наукових і науково-методичних праць. У колі наукових інтересів – поетика різножанрових фольклорних текстів; мовностилістичні засоби художніх творів авторів, що представляють різні літературні періоди та стильові напрями; синтаксична організація художньої мови (прозової та поетичної).

Реєстраційний номер ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2737-8612
Профіль у scholar.google: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=edBToEwAAAAJ

Вибране:

Методичні матеріали:

Література про неї:
1. Калашник Юлія Іванівна. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. Філологічний факультет. Кафедра української мови. URL: http://philology.karazin.ua/kalashnyk-julia-ivanivna/
2. Калашник (Токар, Зуєнко) Юлія Іванівна. URL: http://dspace.univer.kharkov.ua . Ч. 3. С.415–420.
3. Томко М. Фахівець : [Ю. І. Зуєнко]. Харківський університет. 1994. 12 квіт.
4. Матвєєва Т. С. Філологічні студії в Харківському університеті : культурно- історичний, естетичний, соціокомунікативний аспекти. Харківський університет і українська культура (до 210-річчя від часу заснування ХНУ імені В. Н. Каразіна) : монографія / за ред. Ю. М. Безхутрого; ХНУ імені В. Н. Каразіна. Харків, 2015. С. 109: про дослідження Ю. І. Калашник (Зуєнко).

 

  • Контактна інформація
  • Адреса: ауд. 6-77, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  • Телефон: (057) 707-54-58
  • E-mail: kafedra_ukr_movy@karazin.ua