Фільчук Тетяна Федорівна, кандидат філологічних наук, доцент ЗВО

Закінчила філологічний факультет Харківського державного університету у 1994 році. З 1993 році почала працювати на кафедрі старшим лаборантом, завідуючою кабінетом, а з 2003 року – викладачем. У 2000–2003 рр. навчалася в аспірантурі; в 2004 році під керівництвом доц. Бойко Н. В. захистила кандидатську дисертацію.

Викладає навчальні дисципліни «Морфологія сучасної російської мови», «Методика викладання російської мови», «Мовна гра в різних дискурсах», «Орфографічний практикум і коректура тексту»; веде науковий семінар з проблем когнітивно-дискурсивної лінгвістики «Ігрові прийоми в текстах різних дискурсів». Керує науковою роботою студентів.

Сфера наукових інтересів: лінгвокультурологія, дискурсологія, когнітивна лінгвістика.

Методичні публікації

 • Синтаксис сучасної російської мови. Словосполучення, просте речення: Навчальний посібник / укладачі О. В. Чернцова, Т. Ф. Фільчук. Харків, 2014. 128 с.

 • Практикум із синтаксису сучасної російської мови: словосполучення, просте речення: навчально-методичні матеріали / укл. Т. Ф. Фільчук. Харків, 2014. 56 с.

   

   

  Контактна інформація
  Адреса: ауд. 6-88, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Телефон: (057) 707-53-57 
  E-mail: slov.philology@karazin.ua