Електронна бібліотека

 

Студентам факультету іноземних мов:

  • Крапива Ю.В. Комплект лекційних презентацій з навчальної дисципліни "Загальне мовознавство", для другого (магістерського) рівня вищої освіти.