ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

 • Перший (бакалаврський) рівень
 • Термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр триває 4 роки.

035 Філологія: 
Спеціалізація 035.01 української мови та літератури

 • - Українська мова і література
 • - Українська мова і література та англійська мова
 • - Українська мова і література, літературне редагування

Спеціалізація 035.034 слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша-російська

 • - Слов'янська філологія, літературне редагування і створення контенту

061 Журналістика: 

 • - Журналістика

 

 • Другий (магістерський) рівень
 • Термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр триває 1,4 роки.

035 Філологія: 
Спеціалізація 035.01 української мови та літератури

 • - Українська мова і література
 • - Українська мова і література та українська мова як іноземна

Спеціалізація 035.034 слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша-російська

 • - Слов'янська філологія, створення текстового контенту та креативне письмо

061 Журналістика: 

 • - Журналістика

 

Підготовка кадрів здійснюється як за державним замовленням, так і на контрактній основі.

На факультеті здійснюється також перепідготовка фахівців з вищою освітою (друга вища освіта) на контрактній основі. Існує також паралельна форма навчання на контрактній основі.

Екзаменаційні сесії студентів-заочників проводяться двічі на рік: у січні та червні. Тривалість зимової сесії у 1-4 курсів 10 днів, 5 – 15 днів, 6 – 20 днів. Літня сесія 1-2 курсів триває 20 днів, 3-4 курсів – 30 днів, 5 курсів – 25 днів.

• Установча сесія для перших курсів відбувається у вересні.

 Випускники-бакалаври складають державні іспити зі спеціальностей.

 Для вступу у магістратуру бакалаври складають вступний іспит з іноземної мови.

• Магістри виконують та захищають дипломні роботи.

Методист заочного навчання: Шкуріна Лариса Вікторівна 

Години прийому: вівторок – з 13.30 до 16.00, четвер – з 13.30 до 16.00

Прийом у деканаті заочної форми навчання з приводу переведення та поновлення з 14.06.12 з 14.00 до 15.00 (вівторок та четвер)

 

 

Контактна інформація
Адреса: ауд. 2-43, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-52-10,
E-mail: philology_dekanat_zo@karazin.ua