Дюкар Катерина Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

Народилася 26 січня 1989 року в м. Харкові. Із 2006 року – студентка денного відділення філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. У 2011 році здобула кваліфікацію магістра філології, викладача української мови та літератури, отримавши диплом із відзнакою та рекомендацію до вступу в аспірантуру. 2016 року захистила дисертацію зі спеціальності 10.02.01 – українська мова «Оказіоналізми в поетичних ідіостилях В. Голобородька, Т. Мельничука, С. Сапеляка (структурно-семантичний і функційний аспекти)» (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Валентина Дмитрівна Пономаренко), отримавши науковий ступінь кандидата філологічних наук, доктора філософії. 2017 року отримала кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії», а 2020 року – педагогічне звання «викладач-методист».

Із 2011 по 2015 рік працювала редактором редакційно-видавничої групи Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова й за сумісництвом обіймала посаду викладача кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології цього ж вишу.

Протягом 2015–2020 років викладала українську мову та літературу в Харківському державному автотранспортному коледжі. Із 2017 по 2020 рік очолювала циклову комісію мови та літератури цього ж закладу, а також Обласне методичне об’єднання викладачів української філології Харківської області.

Із 2021 року працює на кафедрі української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на посаді доцента. Читає навчальний курс із морфології, спецкурс для магістрів «Основи міжкультурної комунікації», викладає дисципліни «Орфографічний практикум і коректура тексту», «Редакторський практикум», «Українська мова за професійним спрямуванням» (соціологічний факультет), веде науковий семінар «(Нео)класичні концепції авторського ідіостилю», керує педагогічною та коректорською практикою.

Дюкар Катерина Валеріївна – авторка понад вісімдесяти наукових, навчальних і методичних праць, присвячених інноваційним процесам у сучасній українській мові та актуальним проблемам викладання української мови в закладах вищої та фахової передвищої освіти: 30 статей вийшли друком у провідних наукових фахових виданнях, зокрема закордонних, індексованих у різних наукометричних базах (Web of Science, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar тощо); 30 робіт опубліковані у вигляді тез доповідей. Неодноразово брала участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, симпозіумах і семінарах, присвячених актуальним проблемам мовознавства та педагогіки.

Катерина Валеріївна застосовує індивідуальний підхід до студентів, упроваджує передовий педагогічний досвід під час освітнього процесу, орієнтуючись передовсім на формування фахових компетентностей. Підтвердженням ефективності використовуваних викладачем методів і прийомів є академічні й творчі здобутки студентів: у 2018 р. та 2019 р. під керівництвом Катерини Валеріївни Дюкар підготовлено переможців ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів закладів фахової передвищої освіти Харківської області; у 2019 р. – переможців обласного конкурсу-презентації «Пейзаж після мору: голодомор із перспективи мистецтва» та переможців Міського конкурсу студентської художньої самодіяльності «Студентська весна».

Багаторічна педагогічна праця відзначена різного рівня дипломами, подяками, грамотами й похвальними листами, зокрема подякою Інституту модернізації змісту освіти й Міністерства освіти і науки України (2019 р.), подякою Директора Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (2019 р.) за вагомий особистий внесок в організацію й проведення заходів, що сприяють утвердженню статусу української мови як державної, піднесенню її престижу, виховання в молодого покоління українців поваги до мови свого народу; дипломом Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради за підготовку переможців Міського конкурсу студентської художньої самодіяльності «Студентська весна» (2019 р.); грамотами і подяками від Голови Ради директорів закладів вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації Харківської області (2018 р.; 2019 р.; 2020 р.) за активну, плідну роботу в організації та проведенні обласних методичних об’єднань викладачів української мови та літератури й підготовку та координацію заходів, спрямованих на популяризацію й утвердження національного статусу української мови.

 

Профіль і авторські наукові та навчальні матеріали викладача можна знайти на таких платформах:

  1. ORCID  https://orcid.org/0000-0001-5364-1985 
  1. Google Академія  https://scholar.google.com/citations?user=_ghYkToAAAAJ&hl=ru 
  1. Урок.ОСВІТА.UA  https://urok.osvita.ua/ 
  1. Освітянський сайт «Всеосвіта»  https://vseosvita.ua/user/id123858 
  2. Освітній проєкт «На урок»  https://naurok.com.ua/profile/245308

Методичні розробки (вибране):

Наукові праці (вибране):

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах:

 

  • Контактна інформація
  • Адреса: ауд. 6-77, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  • Телефон: (057) 707-54-58
  • E-mail: kafedra_ukr_movy@karazin.ua