Чернцова Олена Вадимівна, доктор філологічних наук, доцент ЗВО.

У 1986 р. закінчила філологічний факультет Харківського університету і почала працювати на кафедрі. З 1991 по 1995 рр. вчилася в аспірантурі, а в 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Значення частки «просто» і семантика висловлювань за її участю».

У 2019 р. захистила докторську дисертацію на тему «Дискурсивне варіювання когнітивної семантики слова».

На кафедрі веде курси – «Морфеміка та словотвір російської мови», «Синтаксис російської мови»; спецкурс по комунікативній граматиці; наукові семінари – «Семантика дискурсивних слів», «Когнітивна семантика слова в дискурсивному режимі інтерпретації», «Комунікативні стратегії та мовні жанри російської лінгвокультури». 

Читає курс для аспірантів «Актуальні проблеми семантичних досліджень російської мови». Автор 5 навчально-методичних посібників з названих курсів.

У 2002–2003 навчальному році викладала російську мову студентам Китайського педагогічного університету, який знаходиться в провінції Хубей, місті Ухань.

З 2004 року керує науковою роботою аспірантів. Під керівництвом О. В. Чернцової іноземний аспірант Лі Джиан Пінг у 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Концепти Життя та Смерть у російській мові».

З 2016 року читає лекції і керує науково-дослідною роботою вчителів, які проходять курси підвищення кваліфікації в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

У 2021 р. в межах програми академічної мобільності  Еразмус+ прочитала курс лекцій для студентів Університету Палермо (Італія).

Сфера наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, когнітивна семантика, когнітивно-дискурсивний аналіз семантики слова, концептуальна семантика, комунікативний і семантичний синтаксис. Працює над науковою темою «Проблема полісемії у когнітивно-дискурсивній лінгвістичній парадигмі».

 

Окремі публікації: