Бобро Марія Павлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства

Загальний науково-педагогічний стаж 15 років

2003 р - закінчила з відзнакою Харківський національний університет, філологічний факультет за спеціальністю «Прикладна лінгвістика», здобула кваліфікацію лінгвіста-інформатика, перекладача, програміста, викладача інформатики та англійської мови.

З 03.02.2021р. заступник декана з навчально-методичної роботи філологічного факультету.

Захищені дисертації:

кандидатська «Аксіологічні та лінгвокультурні параметри концепту ЖИТТЯ як складника української
концептосфери».

https://scholar.google.com.ua

Основні публікації:

 • Бобро М.П. Українська історична та діалектна лексика із значенням «бідувати» // Наукові записки. Філологічні науки. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Книга 1. 2014. С. 90–93.

 • Бобро М.П. Вербальні репрезентанти архетипу «жити багато» в українському лінгвокультурному просторі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер.: Філологія. 2014. № 1127. Вип. 71. С. 82–85.

 • Бобро М.П. Аксіологічні парадигми у складі лексико-семантичної групи «жити, існувати» в українській мові // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. Київ: Університет «Україна», 2014. Вип. 29. С. 28–35.

 • Бобро М.П. Цінність життя і життєві цінності та їх образно-смислова репрезентація в українському лінгвокультурному просторі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер.: Філологія. 2015. № 1152. Вип. 72. С. 50–53.

 • Бобро М.П. Дієслівна лексика як художній засіб вербалізації ідеї нещасливого життя в поезії Т. Шевченка // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. Київ: Університет «Україна», 2015. Вип. 31. С. 18–27.

 • Бобро М.П. Аксіологічні параметри концепту «робота» в українській мовній картині світу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер.: Філологія. 2015. Вип. 73. С. 116–118.

 • Бобро М.П. Життя як рух і шлях: український вимір (образні парадигми, лінгвокультурні сенси, ціннісні характеристики) // Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III. Kolektivní monografie věnovana 20. výročí zahájení výuku ukrajinštyni jako studijního oboru na Filozofické fakultě Masarykovy university v Brně. Jazyk. Брно. 2015. С. 53–60.

 • Бобро М.П. Опозиції «верх – низ» та «рух угору – рух вниз» як аксіологічні маркери концепту «життя» // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер.: Філологія. 2017. Вип. 77. С. 39–42.

 • Бобро М.П. Слово, фразеологізм та паремія як засоби експлікації концептуальної інформації // Матеріали Всеукраїнської науково- практичної інтернет- конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав- Хмельницький. 2018. Вип. 41. С. 154–158.

 

 • Контактна інформація
 • Адреса: ауд. 2-33, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
 • Телефон: (057)  707-51-36
 • E-mail:movoznavstvo@karazin.ua