Філологічний факультет здійснює підготовку фахівців за двома рівнями вищої освіти: першим (бакалаврським) і другим (магістерським).

За першим (бакалаврським) рівнем підготовка провадиться за cпеціальностями «Філологія» та «Журналістика». У межах спеціальності «Філологія» діють такі освітні програми: «Українська мова і література», «Українська мова і література та англійська мова», «Українська мова і література, літературне редагування», «Польська мова і література та українська мова і українська література», «Слов'янська філологія, літературне редагування і створення контенту», «Прикладна лінгвістика та англійська мова».

За спеціальністю «Журналістика» навчання здійснюється за освітньою програмою «Журналістика».

За освітніми програмами «Українська мова і література», «Українська мова і література та англійська мова», «Українська мова і література, літературне редагування», «Слов'янська філологія, літературне редагування і створення контенту» та «Журналістика» навчання проводиться за денною та заочною формами, а за програмами «Польська мова і література та українська мова», «Класичні мови і літератури та англійська мова», «Прикладна лінгвістика та англійська мова» – лише за денною формою.

За другим (магістерським) рівнем підготовка також провадиться за cпеціальностями «Філологія» та «Журналістика». У межах спеціальності «Філологія» діють освітні програми: «Українська мова і література», «Українська мова і література та українська як іноземна», «Слов'янська філологія, створення текстового контенту та креативне письмо», «Класичні мови і літератури та англійська мова», «Прикладна лінгвістика та англійська мова».

За спеціальністю «Журналістика» навчання здійснюється за освітньою програмою «Журналістика».

За освітніми програмами «Українська мова і література», «Українська мова і література та українська як іноземна», «Слов'янська філологія, створення текстового контенту та креативне письмо» та «Журналістика» навчання проводиться за денною та заочною формами, а за програмами «Класичні мови і літератури та англійська мова», «Прикладна лінгвістика та англійська мова» – лише за денною формою.

 

Офіційна електронна адреса відбіркової комісії філологічного факультету – vstup.philology@karazin.ua
Телеграм-канал – Вступ. Філологічний. Каразінський, посилання t.me/vstup_philology_karazin
Контактний телефон – +38(068) 909 85 52 (дійсний з 26 квітня 2024 року)

 

Правила прийому на філологічний факультет

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Абітурієнт Каразінського університету (сайт)

На перший курс університету приймаються громадяни України, які мають загальну середню освіту.

Реєстрація електронних кабінетів, прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії
Денна форма здобуття освіти
Заочна форма здобуття освіти
 Реєстрація електронних кабінетів вступників  з 01 липня 2023 року
 Реєстрація заяв на участь у співбесідах
 •  з 03 липня до 18:00 10 липня (бюджет),
 •  до 18:00 25 липня (контракт)
 Співбесіди для вступу за всіма джерелами фінансівання
 •  з 14 по 16 липня; з 17 по 18 липня (бюджет),
 •  з 26 по 31 липня (контракт)
 Реєстрація заяв вступників  з 19 липня до 18:00 31 липня
 Рекомендації для зарахування на бюджет  не пізніше 05 серпня
 Підтвердження від вступника  до 18:00 08 серпня
 Зарахування на контракт  не пізніше 21 серпня
 Переведення на бюджет осіб, які зараховані на контракт  не пізніше 18 серпня 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 035 "Філологія"

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра:
 за спеціальністю  061 "Журналістика" за всіма формами здобуття освіти на основі ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

– реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ, співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ здійснюється у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України;

– основна і додаткова сесії ЄВІ та ЄФВВ, проводяться у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України, за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти;

– співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ для вступу за всіма джерелами фінансування проводяться з 17 по 28 липня (включно);

– реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі розпочинається 31 липня та закінчується о 18:00 21 серпня;

– фахові іспити для осіб, які приймають участь у конкурсному відборі виключно на місця кошти фізичних та/або юридичних осіб проводяться з 31 липня до 18:00 14 серпня.

– Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням здійснюються не пізніше 26 серпня.

– Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 29 серпня.

– Зарахування вступників на навчання за державним або регіональним замовленням проводиться 31 серпня.

– Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, – не пізніше 08 вересня.

– Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється 31 серпня.

– Вступники, які отримали рекомендації вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, мають виконати вимоги до зарахування до 03 вересня.

– Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводиться 04 вересня.

 Додаткові строки реєстрації заяв, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для вступу на навчання 12 для здобуття ступеня магістра за денною та заочною формами здобуття освіти на основі НРК6 та НРК7:

– реєстрація заяв починається 04 вересня та закінчується 06 вересня для осіб, які проходять в Університеті вступні випробування, 08 вересня – для осіб, які вступають за результатами ЄВІ та ЄФВВ, або виключно за результатами розгляду мотиваційних листів.

– фахові вступні випробування та співбесіди з іноземної мови (виключно для вступників на основі НРК7) проводяться з 07 по 08 вересня;

– надання рекомендацій для зарахування на навчання – 11 вересня;

– виконання вступниками вимог до зарахування – до 13 вересня;

– наказ про зарахування на навчання видається 15 вересня.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план:

– реєстрація заяв та документів починається 19 липня і закінчується 21 серпня;

–  фахові вступні випробування у формі співбесіди проводяться з 31 липня до 22 серпня;

–  надання рекомендацій до зарахування здійснюються не пізніше 26 серпня;

– вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 29 серпня;

–  зарахування вступників на навчання проводиться 31 серпня.

Прийом таких вступників здійснюється за всіма спеціальностями, де оголошено прийом за денною та заочною формами здобуття освіти в рамках виділеної для цього частини ліцензійного обсягу, на відповідний курс в залежності від попередньої освіти та нормативних термінів навчання.


Абітурієнти на основі повної загальної середньої освіти подають заяву про вступ до університету в електронній формі. В окремих випадках, зазначених у пунктах VI.1, VI.2 Правил прийому, вступник подає заяву особисто в паперовій формі. У заяві вказують спеціальність та спеціалізацію, форму навчання (вступаючи на декілька спеціальностей, вступники подають окрему заяву на кожну спеціальність, вказуючи пріоритетність). До заяви вступник додає:

 • Заява (підписується в приймальній комісії)

 • Паспорт громадянина України

  - якщо паперовий (оригінал + ксерокопія 1, 2 та 11-ї сторінок);

  - якщо ID картка (оригінал + ксерокопія картки з обох боків; оригінал + ксерокопія довідки про реєстрацію місця проживання);

 • Облікова картка платника податків (код) (оригінал + ксерокопія)
 • Свідоцтво  про повну загальну середню освіту (оригінал свідоцтва, оригінал додатка з оцінками + 1 ксерокопія свідоцтва та додатка)
 • Сертифікати НМТ/ЗНО з дисциплін, перелік яких затверджено Правилами прийому на факультет. (оригінал + 1 ксерокопія)

 • Інформаційна картка із результатами НМТ/ЗНО (роздруковується з кабінету учасника НМТ/ЗНО)
 • 4 фотокартки 3х4 (Вимоги: актуальність (зроблені протягом останніх 6 місяців), кольоровий ксерокс подавати заборонено, без окулярів, на зворотному боці кожної підписати прізвище та ініціали)

 • Для пільговиків (свідоцтво про народження оригінал + 1 ксерокопія; документи, що дають право на пільги оригінал + 1 ксерокопія)

Конкурсний відбір для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти відбуватиметься у формі національного мультипредметного тесту 2023 року або НМТ/ЗНО (2020-2021рр.), індивідуальної усної співбесіди, вступного іспиту для іноземців або розгляду мотиваційних листів в передбачених Правилами прийому випадках.