Сучалкін Олег Вікторович старший викладач

Закінчив філологічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (1997 р.).

На кафедрі історії зарубіжної літератури і класичної філології працює з 1996 р.: ст. лаборант (1996-1997 рр.), викладач (1997-1999 рр.), старший викладач (з 1999 року).

Стажувався в Афінському національному університеті ім. І. Каподистрії, Греція у 2010 р.

Коло наукових інтересів: грецька мова і література; грецька палеографія.

Викладає курси: «Давньогрецька мова і автори», «Давньогрецька мова (елементарний курс для філософів)», «Історія грецької мови», «Вступ до класичної філології», «Історія Греції та Риму», «Методика викладання давніх мов».

Отримував подяки від Грецького Фонду Культури , від університету штату Північна Дакота, США (North Dakota State University, USA, 2007); у 2009 р. одержав грант Американської ради наукових співтовариств, США (American Council of Learned Societies, USA).

Лауреат премії імені К.І. Рубинського (2014 р.).

Основні публікації:

  • Греческие рукописи: Из собрания Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина : каталог / сост. О.В. Сучалкин ; науч. ред. О.А. Ручинская. – Х. : «Слово», 2012. – 178 с.

  • Греческие рукописи ЦНБ ХНУ им. В.Н. Каразина // Корж Наталья Григорьевна: сб. ст. – Х. : Студцентр, 2010. – С. 141-148. (те ж: Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія "Філологія". – 2010. – № 901. – Вип. 59. – Харків : ХНУ, 2010. – С. 196-199.)

  • «Любов до грецьких муз…» // «Любов до грецьких муз…» : збірка українських перекладів давньогрецьких творів. – Харків : Майдан, 2006. – С. 5-35.

  • Избранные фрагменты древнегреческих авторов. Вып.1: Плутарх. Параллельные жизнеописания: уч. пособие для студентов филологического факультета (специальность «древнегреческий и латинский языки, античная литература»). – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2004. – 106 с.

  • Грецькі рукописи: З фондів ЦНБ ХНУ ім. В.Н. Каразіна: Каталог рукописів XIV-XVIII ст. / упоряд. О.В. Сучалкін, В.О. Репрінцева. – Х. : ЦНБ ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2003. – 68 с.

    До навчального процесу:

  • Плутарх. Порівняльні життєписи. Фрагменти, коментар (2021).