Стовба Ганна Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила філологічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, отримала кваліфікацію : «Філолог, викладач класичних мов і античної літератури, української мови та літератури» (2003 р.)

Навчалась в аспірантурі зі спеціальності 10.01.04 «література зарубіжних країн» при кафедрі історії зарубіжної літератури і класичної філології (2003 - 2006 рр.). Педагогічну діяльність розпочала у 2006 році на кафедрі історії зарубіжної літератури і класичної філології; обіймала посади викладача (2006-2010 рр.), старшого викладача (2010-2013 рр.), доцента (2013 – тепер. час).

У 2008 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.04. – «Пізні романи В. Ґолдінґа: поетика і проблематика “відкритого твору”».

  • Науковий напрям – літературознавство. Основні наукові праці пов’язані з вивченням англійської літератури ХХ – ХХІ ст., японської літератури ХХ ст. На даному етапі головним напрямом дослідження є новітня англійська література, феномен мультикультуралізму в англомовній літературі ХХ – ХХІ століття.

Публікації:
Монографії:

Статті:

Методичні видання:

 

  • Контактна інформація
  • Адреса: ауд. 6-87, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  • Телефон: (057) 707-51-06
  • E-mail:class_philol@karazin.ua