Скубачевська Любов Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент

Народилась 9 червня 1982 р. в м. Феодосія. Закінчила філологічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2004 р.) та аспірантуру при кафедрі історії російської літератури ХНУ (2007 р.). Захистила кандидатську дисертацію на тему «Специфіка неореалізму в прозі О.І. Купріна» у 2007 р.

Працює у Харківському університеті з 2003 р., послідовно обіймаючи посади старшого лаборанта (2003–2007), старшого викладача (2007–2012), доцента (з 2012 р. до теперішнього часу).

Науковий напрям – літературознавство. Сфера наукових інтересів пов’язана з прозою класичного реалізму другої половини 19 ст. та неореалізму межі 19 – початку 20 ст., а також з книгознавством, історією книговидання.

Викладає курси «Історія російської літератури другої половини 19 ст.», «Основи видавничої справи», «Системи верстки та макетування», спецкурс «Традиція та конвенція у книговиданні»; керує науковим семінаром «Літературно-художня маска в російській прозі другої половини 19 ст.», редакторською практикою.

З 2016 р. читає лекції і консультує вчителів, які проходять курси підвищення кваліфікації в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Має чотири сертифікованих дистанційних курси: «Російський роман другої половини XIX ст.» – для вчителів, «Традиція та конвенція у книговиданні» – для студентів магістратури, «Історія російської літератури другої половини XIX століття (остання третина)»-VI та «Історія російської літератури другої половини XIX століття (остання третина)»-VII – для студентів бакалавратури.

Опублікувала 16  наукових статей, навчальні посібники для середньої школи з грифом Міністерства освіти і науки (понад 20), 5 методичних посібників для студентів.

Основні наукові статті:

 

Контактна інформація:
Адреса: ауд. 6-81, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-57 
E-mail: slov.philology@karazin.uaskubachevskaya@gmail.com