Склярова Тетяна Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент ЗВО

Народилася 10 вересня 1979 р. в м. Харкові. Закінчила філологічний факультет ХНУ імені В.Н. Каразіна (2001 р.) та аспірантуру при кафедрі історії російської літератури ХНУ (2005 р.).

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Поетика та жанрова система прози М. Горького 1890 – початку 1900-х років». З 2007 по 2022 р. працювала в ХНУ імені В. Н. Каразіна на кафедрі історії російської літератури. З березня 2022 року є викладачем кафедри слов'янської філології ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Викладає дисципліни: «Історія літератури першої половини ХХ століття», «Історія російської літератури другої половини ХХ століття», «Історія російської літератури ХХ століття», «Літературне

редагування», «Технічне редагування», спецкурс «Сучасний літературний процес: аксіологічний аспект».

Науковий напрям – літературознавство. Сфера наукових інтересів пов’язана з сучасною прозою.

Основні наукові праці:

Підручники: