ІНФОРМАЦІЯ

 

  У другому семестрі 2020-2021 навчального року збір документів для призначення рейтингових балів за досягнення в науковій, науково-технічній, громадській та спортивній діяльності (далі – рейтингові бали за досягнення) студентам денної форми навчання за державним замовленням Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна відбуватиметься дистанційно за допомогою заповнення Google Форми, яка буде опублікована на офіційних ресурсах університету, профспілкової організації студентів та студентської ради 11 травня 2021 р, створеною на електронній пошті Управління якості освіти dosiagnennia@karazin.ua

  Усі досягнення, а відповідно й документи, які студент подає на здобуття рейтингових балів за досягнення, мають бути отримані в період з 7 січня по 21 травня 2021 р. Досягнення студентів, які будуть отримані після 21 травня 2021 р., зараховуватимуться у І семестрі 2021-22 навчального року.

  Здобувачі рейтингових балів за досягнення мають заповнити Google Форму та прикріпити до неї файл зі студентським (читацьким) квитком у форматі .pdf, .jpeg, .png, та файл зі сканкопіями документів, що підтверджують досягнення студента, у форматі .pdf.

  Назва файлу із студентським (читацьким) квитком має складатися зі скороченої назви факультету (див. Додаток 1), абревіатури «СК» (студентський квиток), прізвища здобувача та позначення семестру (ПРИКЛАД:СОЦ_СК_Іванов_ІІ21).

  Назва файлу з документами про досягнення повинна складатися зі скороченої назви факультету (див. Додаток 1), прізвища здобувача та позначення семестру (ПРИКЛАД: СОЦ_Іванов_ІІ21).Здобувачі рейтингових балів надають свої документи в період з 12 год. 00 хв. 11 травня 2020 р. до 00 год. 00 хв. 21 травня 2021 р., заповнюючи Google Форму. Усі документи, які надходять після зазначеного періоду, не приймаються до розгляду Спільним засіданням.

 
Критерії для оформлення документів