Пшенична Марія Сергіївна, старший викладач, кандидат філологічних наук.

Закінчила з відзнакою філологічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у 2014 р.

З 2015 по 2018 рр. навчалась в аспірантурі зі спеціальності «Література зарубіжних країн», а 9 листопада 2018 успішно захистила кандидатську дисертацію за темою «“Роман про митця” у творчості Дж. М. Кутзее (на матеріалі романів “Фо”, “Митець Петербурга”, “Елізабет Костелло”)».

З 2016 року працює викладачем на кафедрі історії зарубіжної літератури і класичної філології. Протягом навчання неодноразово ставала учасником закордонних програм з вивчення новогрецької мови (Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α. в національному Афінському університеті імені І. Каподістрія), а також навчалась у магістратурі на факультеті англійської філології університету імені Аристотеля в місті Салоніки зі спеціальності «Сучасна англомовна література» (за програмою Erasmus Mundus у 2014 – 2015 роках). У 2019 році пройшла стажування для викладачів іноземної мови в Кіпрському педагогічному інституті. З 2020 по 2022 займала посаду керівника «“Еллада” центру» у відділі міжкультурної комунікації центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Науковий напрям – літературознавство. Основні наукові праці пов’язані з вивченням англомовної літератури ХХ-ХХІ століття в контексті розвитку світової літератури, жанрової специфіки, інтертекстуальних зв’язків, особливостей наративу і модусу оповіді літературних творів.

Автор близько 20 друкованих праць, з яких статті у фахових та міжнародних виданнях, а також тези доповідей конференцій.

Читає курси: «Латинська мова і основи медичної термінології» (медичний ф-т, англійською і українською мовою); «Новогрецька мова»; «Історія зарубіжної літератури» (на курсах підвищення кваліфікації для вчителів). 

Список публікацій:

Тези:

 

  • Контактна інформація
  • Адреса: ауд. 6-87, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  • Телефон: (057) 707-51-06
  • E-mail:class_philol@karazin.ua