Проєкт освітньо-професійної програми “Українська мова і література та українська мова як іноземна”
19.11.2020

 

 

 Філологічний факультет пропонує до громадського обговорення проєкт освітньо-професійної програми “Українська мова і література та українська мова як іноземна” для другого (магістерського) рівня вищої освіти, з галузі знань 03 Гуманітарні науки, зі спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.01 Українська мова та література.

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійної програми просимо надсилати до 21 грудня 2020 року на електронну адресу: ukrlit@karazin.ua

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
“Українська мова і література та українська мова як іноземна”.