Педченко Людмила Вадимівна (1965 р. н.) кандидат філологічних наук, доцент.

У 1987 році закінчила філологічний факультет Харківського державного університету імені О. М. Горького. Після закінчення університету почала працювати на кафедрі російської мови завідувачкою кабінету російської мови і літератури, а з 1988 року – викладачем. У 1999 році закінчила аспірантуру, у 2000-му захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Лексика вогню в говірках російської мови» (науковий керівник – проф. Є. Х. Широкорад).

Завідувала кафедрою російської мови з 2004 року. У 2022 році очолила кафедру слов’янської філології.

Викладає навчальні дисципліни «Історична граматика російської мови», «Фонетика сучасної російської мови», «Російська діалектологія», «Старослов’янська мова»,

«Методи лінгвістичних досліджень», «Когнітивні та лінгвокультурологічні аспекти мовної номінації», веде наукові семінари з проблем лінгвокультурології та теорії номінації. Керує науковою роботою студентів та аспірантів.

Наукові інтереси: діалектологія, ономасіологія, лінгвокультурологія, етнолінгвістика, когнітивна лінгвістика, лінгвофольклористика.

Список публікацій:

 

 

Контактна інформація
Адреса: ауд. 6-88, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-57 
E-mail: slov.philology@karazin.ua; pedchenko@vk.kh.ua