Навчально-методичні комплекси дисциплін  2019/2020

Денне відділення 

Напрям 035 "Філологія"
Слов'янські мови та літератури (переклад включно) перша - польська

Бакалавр 1 курсБакалавр 2 курс

Бакалавр 3 курсБакалавр 4 курс

 

Слов'янські мови та літератури (переклад включно) перша - російська

Бакалавр 1 курсБакалавр 2 курс

Бакалавр 3 курсБакалавр 4 курс

Магістр 1-2 курс

Класичні мови та літератури (переклад включно)                                     

Бакалавр 1 курсБакалавр 2 курс

Бакалавр 3 курсБакалавр 4 курс

Магістр 1-2 курс

Заочне відділення


Напрям 035 "Філологія"
Українська мова і література
 
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
 
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Слов'янські мови та літератури (переклад включно) перша - російська
 
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Напрям 061 "Журналістика" 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти  

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

www.kafedrajourn.org.ua

Робочі програми навчальних дисциплін для студентів інших факультетів