Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Офіційний сайт)

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія»

Фахове видання України в галузі філологічних наук, засноване у 1965 році.

У віснику розглядаються актуальні проблеми сучасного мовознавства та літературознавства на широкому матеріалі української, російської та інших мов і літератур.

Розрахований на науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами філології.

ISSN 2227-1864

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21559-11459Р від 20.08.2015

Періодичність видання — 2 рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Всі статті проходять внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Редакційна колегія:

Безхутрий Ю. М., д. філол. наук, проф., відп. ред. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Шеховцова Т. А., д. філол. наук, проф., відп. секр. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Борзенко О. І., д. філол. наук, проф. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Калашник В. С., д. філол. наук, проф. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Коваленко О. Г., д. філол. наук, проф. (Російський університет дружби народів, Москва, Росія); Кравчук І. С., к. філол. наук, доц. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Кузьменко В. І., д. філол. наук, проф. (Київський національний лінгвістичний університет); Лагунов О. І., д. філол. наук, проф. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Мережинська Г. Ю., д. філол. наук, проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Михайлин І. Л., д. філол. наук, проф. (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна); Московкіна І. І., д. філол. наук, проф. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Педченко Л. В., к. філол. наук, доц. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна), Слівицька О. В., д. філол. наук, проф. (Санкт-Петербурзький державний університет культури та мистецтв, Росія); Турган О. Д., д. філол. наук, проф. (Запорізький державний медичний університет); Філон М. І., к. філол. наук, доц. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Химик В. В., д. філол. наук, проф. (Санкт-Петербурзький державний університет, Росія); Полякова Є.О., техн. ред. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна).

Адреса редакційної колегії: 61022, Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, філологічний факультет, кімн. ІІ-36, тел. 707-53-54.

E-mail: rus.lit@karazin.uaphilology@karazin.ua

http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/Visnyk_Philology.html