Літвінова Інна Миколаївна, кандидатка філологічних наук, доцентка

Викладає курси «Сучасна українська мова. Фонетика», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Виразне читання»,  веде науковий семінар «Художні концепти української лірики».

Кандидатську дисертацію на тему «Лексико-семантичне вираження концепту «природа» в поетичному мовленні Ліни Костенко» захистила 2003 р. Наукове звання доцента отримала 2011 року. У Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна працює з 2012 р. Загальний стаж педагогічної роботи більше 25-ти років.

Літвінова І. має понад 30 друкованих праць, присвячених науковим проблемам. У колі інтересів дослідниці виражальні можливості мови як основного засобу комунікації, а також семантичні трансформації слова в поетичному мовленні. Авторка вивчає мовні засоби виразності на матеріалі поетичних текстів представників різних періодів, зокрема Розстріляного відродження та  сучасности.

ORCID orcid.org/0000-0003-4067-4301

З нових наукових публікацій:

 • Літвінова, І. М. Особливості художньої концептуалізації любови-еросу в поезії представників Розстріляного відродження. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2021. Серія «Філологія» (88). С. 44–50.

 • Літвінова І. М. Інтенціональна специфіка релігійної символіки як репрезентант художньо-ідеологічних образів поетичних поколінь.  Вісник Львівського університету. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018.  Серія філологічна. Випуск 67, частина ІІ. С. 294–304.

 • Літвінова І. М. Художня рецепція релігійних образів у поезії Майка Йогансена. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник.  Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Серія філологічна. С. 162–168.

 • Літвінова І., Малюк Т. Філософія природи у творчості Майка Йогансена . International research and practice conference «Modern philology: relevant issues and prospects of research»: Conference proceedings, October 21–22, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. С. 189–192.

 • Літвінова І. М. Релігійні образи як репрезентанти художньо-ідеологічних цінностей сучасного покоління (на матеріалі поетичних текстів). Альманах «Българска украинистика».Софія : Софийски университет «Св. Климент Охридски», 2017. Випуск 7. С. 156–167.

 

Літвінова І. взяла участь у понад 20-ти всеукраїнських і міжнародних конференціях, присвячених актуальним проблемам лінгвістики.

Під науковим керівництвом викладача аспірантка Тищенко З. написала й успішно захистила дисертацію на тему «Національно-культурні домінанти поетичного мовосвіту Тараса Мельничука» (2021 р.); підготовлено більше 50-ти студентських публікацій і доповідей на студентські наукові конференції різного рівня, а також студентські наукові роботи для участі у всеукраїнських конкурсах.

Літвінова І. активно долучається до створення посібників і підручників з української мови для представників різних вікових груп, є співавторкою низки видань. На особливу увагу заслуговують посібники серії для підготовки до ЗНО з української мови та літератури, які користуються попитом сучасних абітурієнтів.

 

Навчально-методичні видання:

 • Воскресенська Н.О., Коновалова М.В., Літвінова І.М., Якименко О.О.  Нова українська школа: український правопис у системі формування орфографічної компетентності в учнів початкової школи: навч.-метод. посіб. Харків : Вид-во «Ранок», 2021. 160 с.

 • Тищенко З.Р., Літвінова І.М., Гарюнова Ю.О., Бутко С.Г.  Українська мова та література. Тестові зошити. Підготовка до ЗНО. Харків : Вид-во «Ранок», 2020. 160 с.

 • Авраменко О., Гарюнова Ю., Літвінова І. Українська мова та література: Власне висловлення : посібник для підготовки до ЗНО. К. : «Грамота», 2019. 80 с. (з подальшими перевиданнями).

 • Літвінова І.М., Котукова Т.В. Українська мова для іміджу та кар’єри. Харків : Ранок, 2019. 160 с.

 • Літвінова І.М., Бутко С.Г., Гарюнова Ю.О., Тищенко З.Р. Українська мова. Інтерактивний довідник-практикум із тестами. Підготовка до ЗНО. Харків : Вид-во «Ранок», 2018. 385 с. (з подальшими перевиданнями).

 • Літвінова І. М. , Котукова Т. В. Українська на щодень : Нотатник.. Харків : Вид-во «Ранок», 2018. 256 с.

 • Літвінова І.М. , Ращупкіна Н.П. , Савченко Л.Г . Завданнядля практичних робіт із сучасної української мови (Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія): Навчально-методичний посібник для студентів І курсу філологічного факультету. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013.  68 с.

 • Літвінова І. М., Гарюнова Ю. О. Українська мова і література. Власне висловлення : робочий зошит. К. : Літера ЛТД, 2016. 64 с. (з подальшими перевиданнями).

 • Крехно Т.І., Волкова І.В., Дишлюк І.М. Українська мова. 10 клас. Профільний рівень: Матеріали до уроків. Х. : Вид-во «Ранок», 2011. 480 с.

 • Українська мова. Енциклопедія / за ред. І.В. Муромцева.  К. : Видавництво "Майстер-клас», 2011. 400 с.

 • Петриченко Л.О., Волкова І.В., Дишлюк І.М. Практикум з курсу «Риторика» Харків : ХГПІ, 2010. 36 с.

 

Літвінова І. активно працює над написанням підручників для середньої школи, які зараз успішно використовують у навчальному процесі. Авторка бере участь у створенні електронного підручника з української мови для учнів 5 класу на платформі «IZZI» – унікального проєкту в Україні.

 

Підручники для середньої школи:

 1. Літвінова І. М. Українська мова : підруч. для 5 кл. закл. загал. серед. освіти. Харків : Вид-во «Ранок», 2022. 288 с.
 2. Авраменко О., Літвінова І., Гарюнова Ю. Українська мова : Підручник для 8 класу з поглибленим вивченням філології закладів загальної середньої освіти / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. К. : Грамота, 2021, 256 с.
 3. Посилання на електронний підручник: https://ua.izzi.digital/DOS/332534/332587.html

 

Інна Літвінова активно популяризує українське слово: є гостем радіо- й телепередач, присвячених актуальним мовознавчим проблемам, веде телеграм-канал і фейсбук-сторінку. Викладачка регулярно проводить вебінари для вчителів української мови та учнів середньої школи.

 

Посилання на прямі етери:

 • Нові підходи до викладання української мови для учнів 5 класу НУШ в сучасних умовах
 • https://www.youtube.com
 • Вивчення запозичених слів: синтез лексики та орфографії
 • https://www.youtube.com
 • Особливості викладання української мови учням 6 класу НУШ в умовах зміненої реальності
 • https://www.youtube.com
 • «Дебати. Харків»: Інна Літвінова, Зара Тищенко. «UA: Харків». 02.07.19.
 • https://www.youtube.com
 • «Твій ранок»: про зміни в українському правописі. «Суспільне Харків». 31.05.2019
 • https://www.facebook.com

 

 

 • Контактна інформація
 • Адреса: ауд. 6-77, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
 • Телефон: (057) 707-54-58
 • E-mail:kafedra_ukr_movy@karazin.ua