Кисіль Віктор Васильович, кандидат філологічних наук, доцент.

Кисіль Віктор Васильович народився 10 серпня 1972 р. в с. Губарівка Богодухівського району Харківської області.

Вищу освіту отримав у Харківському державному університеті (нині – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна), де навчався на філологічному факультеті впродовж 1990 – 1995 рр.

18 червня 2003 р. захистив кандидатську дисертацію «Пародійна творчість К.С.Буревія: еволюція образу автора в пародіях Едварда Стріхи, політичний та естетичний дискурс, поетика комічного».

 

Досвід роботи:

 • 1995 р. – 1997 р. – учитель української мови та літератури середньої школи № 78 м. Харків;1997 – 2007 рр. – асистент, старший викладач кафедри українознавства, заступник декана факультету прикладної математикий менеджменту з організаційно-виховної роботи Харківського національного університету радіоелектроніки;
 • із 2007 р. й до цього часу – доцент кафедри історії української літератури філологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • 2014 – 2015 рр. – офіцер відділення по роботі з персоналом відділу персоналу
 • в/ч 9951, капітан.
 • У 2011 р. отримав наукове звання «доцент кафедри історії української літератури».
 • Маю 21 надруковану працю.
 • Викладаю курси: «Історія української літератури», «Усна народна творчість», «Українська література для дітей та юнацтва».
 • Коло наукових інтересів: українське відродження 1920-1930 рр., український фольклор, сучасна українська література.
 
Публікації:
 • Костянтин Буревій: у пошуках національної ідентичності / В.В. Кисіль // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Серія : Філологія. – 2013. – № 1078, вип. 68 – С. 183–189

 • Трансформація баладного сюжету в «Лісовій пісні» Лесі Українки як вияв подвійної трагедійності / В.В. Кисіль // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Серія : Філологія. – 2012. – № 994, вип. 64 – С. 173–178

 • Стаття К. Буревія «Ваші пальці…»: від «літературних кентаврів» до «готтентотської моралі» / В.В. Кисіль // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Серія : Філологія. – 2011. – № 989, вип. 63 – С. 109–114

 • Відображення структури купальської обрядовості в статті О. Потебні «Про купальські вогні та споріднені з ними уявлення» // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Серія Філологія – 2010 – № 910 (частина ІІ), вип. 60 – С. 143–147

 • Юрій Шерех як «наївний національний романтик»: еволюція світогляду // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Серія Філологія – 2009 – № 843, вип. 55 – С. 156–158

 • Типологія смерті в оповіданні «Не плачте за мною ніколи…» М. Матіос / Віктор Кисіль // Збірник Харківського історико-філологічного товариства / Харківський національний педагогічний університет ; Харківське історико-філологічне товариство, 2009. – Т. 13. – С. 97–116

 • Мотив смерті у новелі „Не плачте за мною ніколи...” М.Матіос. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Філологія – 2008. – № 836. – С. 94 – 96

 • Слобожанщина як колиска модерної української літератури. // Літературознавчі студії: Збірник наукових праць Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2008. – Вип. 21, Частина 1. – С. 284–289. – (Бібліотека Інституту філології)

 • Покаянний лист як літературний жанр української літератури 1920-их – поч. 1930-их рр. // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. – Ніжин: ТОВ „Видавництво „Аспект-Поліграф”, 2008. – Вип. ХVІІ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 197 – 205

 • «Літературний ярмарок» як об’єкт пародіювання (на матеріалі пародій Едварда Стріхи) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Філологія – 2006. – № 766. – С. 175 – 179

 • Криза національної ідентичності: лист В. Стуса до А. Малишка // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Філологія – 2006. – № 745. – С. 160 – 163

 • Два листи одного поета // Молода нація. – 2006. – № 1. Василь Стус. Двадцять років після смерті: сучасне сприйняття і переосмислення. – С. 241 – 250

 • До питання про псевдоніми К. Буревія // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Філологія – 2005. – № 647. – С. 75 – 77

 • Автоекзекуція як літературний жанр // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Філологія – 2002. – № 557. Слово і художній текст. – С. 321 – 326

 • Пародії Едварда Стріхи – дискурс українського авангарду // Вісник Харківського національного університету. – 2001. – № 520. Філологічні аспекти дослідження дискурса. – С. 422 – 426

 • Євангеліє від Едварда Стріхи: трансформація біблійних сюжетів у пародіях Костя Буревія // Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія. - 2000. - № 473. Праці молодих учених філологічного факультету. - С. 338 – 342

 • Друге народження Едварда Стріхи: Юрій Шевельов як дослідник творчості Костя Буревія // Вісник Харківського університету. - 1999. - № 426. Творчий доробок Ю. Шевельова і сучасні гуманітарні науки. - С. 74 – 76

 • На перехресті часу: до питання про взаємодію Костя Буревія та Валеріяна Поліщука // Український засів. – 1998. – № 4 – 6. – С. 54 – 61


Навчально-методичні матеріали:

Фольклорна практика
 
Матеріали з курсу «Усна народна творчість»

 

Контактна інформація
Адреса: ауд. 6-83, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707 53 38
E-mail: ukrlit@karazin.ua