Кравець Олена Миколаївна кандидат філологічних наук, доцент.

Закінчила філологічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (1995 р.). Після закінчення університету працювала на кафедрі історії зарубіжної літератури і класичної філології, обіймаючи посади ст. лаборанта, викладача (2008–2010), ст. викладача (з 2011 р.).

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Неоміфологічні тенденції в романній творчості Дж. Апдайка». У 2011 році закінчила факультет іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна і отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Англійська мова та література».

Наукові напрями: літературознавство та англійська мова. Основні наукові праці пов’язані з вивченням англо-американської літератури ХХ –ХХІ століття, проблемами неоміфологізму, мультикультуралізму, а також англійської мови.

Автор біля 20 друкованих праць, опублікованих у фахових виданнях.

Читає курси: «Історія світової літератури» («Антична література»; «Література Середніх віків та доби Відродження»); «Історія давньогрецької літератури»; «Культура Давньої Греції та Риму»; «Англійська мова». Веде науковий семінар «Неоміфологізм в американській літературі ХХ – ХХI ст.»

Публікації:

 • Форми міфологізації в романах Джона Апдайка / О.М. Кравець // Зарубіжні письменники і Україна: Збірник наукових праць. – Полтава: ПНПУ, 2012. – С. 163–169.

 • Міфологічний код роману Джона Апдайка «Іствікські вдови» / Кравець // Світова література на перехресті культур і цивілізацій. Збірник наукових праць. Вип. 3. – Сімферополь : Кримський Архів, 2011. – С. 132–140.

 • Мотив подорожі-ініціації в романі Дж. Апдайка «Бразилія» / Кравець // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Сер. : Філологія. – 2009. – № 873, вип. 58. – С. 102–107.с

 • Міфологічна система образів у романі Джона Апдайка «Іствікські відьми» / О.М. Кравець // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці, 2008. – Вип. 75. – С. 147–154.

 • Міфомотив смерті в романі Джона Апдайка «Іствікські відьми» / О.М. Кравець // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Сер. : Філологія. – 2008. – № 798, вип. 53. – С. 198–204.

 • Міфотопос роману Джона Апдайка «Іствікські відьми» / О.М. Кравець // Актуальні проблеми слов’янської філології : «Лінгвістика і літературознавство» : міжвуз. зб. наук. ст. – К., 2008. – Вип. XV. – С. 337–344.

 • Особенности хронотопа в романе Джона Апдайка «Кентавр» / О.М. Кравець // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія «Літературознавство». – Харків : ППВ „Нове слово”, 2006. – Вип. 2 (46). – Ч. 2. – С. 123–130.

 • Неомифологическая идентификация романа Джона Апдайка «Кентавр» / О.М. Кравець // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Сер. : Філологія. – 2005. – № 666, вип. 45. – С. 112–117.

 

 • Контактна інформація
 • Адреса: ауд. 6-87, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
 • Телефон: (057) 707-51-06
 • E-mail:class_philol@karazin.ua