Краснящих Андрій Петрович, кандидат філологічних наук, доцент

Народився 1970 р. в Полтаві. Закінчив філологічний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького (нині — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) в 1992 р. І аспірантуру при кафедрі історії зарубіжної літератури і класичної філології (1997). У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Джеймс Джойс: специфіка художнього світу та проблема творчого методу (роман “Улисс”)». В університеті працює з 1992 р., обіймаючи посади викладача (1992–1994, 1997–2000) і доцента (2000 — тепер. час).

Науковий напрям — літературознавство. Основні наукові праці пов’язані з вивченням модернізму і постмодернізму, а також міфопоетики. На даному етапі головним напрямом дослідження є феномен «іншого модернізму» (передпостмодернізму) 1930‒1940-х.

Викладає курси «Історія давньогрецької літератури», «Історія римської літератури», «Історія зарубіжної літератури (руб. XIX, XX–XXI ст.)», «Міфопоетика зарубіжної літератури XX–XXI ст.».

Автор більш 100 наукових, методичних та науково-популярних праць, у тому числі навчального посібника, методичних вказівок.

Під керівництвом А.П. Краснящих захищено 6 кандидатських дисертацій.

Вибрані публікації
У виданні, що індексується Web of Science:

У наукових виданнях:

Науково-популярні статті:

Передмови у книгах:

 

  • Контактна інформація
  • Адреса: ауд. 6-87, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  • Телефон: (057) 707-51-06
  • E-mail:class_philol@karazin.ua