Кохан Юрій Іванович,  кандидат філологічних наук, доцент. 

Народився  10 вересня 1961 року в  м. Харкові. Закінчивши 1978 р. Харківську середню школу №123, вступає до Харківського ПТУ Облпобутуправління на спеціальність «слюсар з ремонту електропобутової техніки». Потім – праця на заводі «Електропобутприлад» слюсарем-складальником (1979-1981), служба в армії (1981-1983), праця на заводі «Гідропривод» слюсарем-складальником (1984-1988). 1985-го року вступив на перший курс філологічного факультету (вечірнє відділення) тоді ще Харківського державного університету ім. О.М. Горького. 

Після третього курсу університету працював учителем української мови і літератури в Харківській середній школі № 128 (1988-1992), потім (1992-1993) – викладачем української мови  на кафедрі української і російської мов Харківського інституту інженерів міського господарства. З 1993 р. і до сьогодні працює на кафедрі української мови ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2003 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Фраземіка в системі ідіостилю письменника (на матеріалі художньої прози Олеся Гончара і Павла Загребельного)».

Викладає курс «Сучасна українська мова», розділи «Лексикологія і фразеологія»  та «Фонетика», веде науковий семінар «Лексико-фразеологічні засоби  ідіостилю письменника». Також забезпечував викладання таких нефілологічних дисциплін, як «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Вища освіта і Болонський процес».

Наукові інтереси: фразеологія, стилістичні функції фразеологізмів, авторське використання стійких словосполук, стилістичне використання різнорівневих мовних одиниць у ЗМІ.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-5650-4660

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=rpHRTRIAAAAJ&hl=uk

Список наукових та науково-методичних праць

 • Гончаренко В.Г., Кохан Ю.І. Крилаті вислови як засіб національного виховання // Українська духовна культура в системі національної освіти: Тези доповідей та повідомлень наукової конференції. – Х., 1995. – С. 42 – 43.

 • Кохан Ю.І. Фразеологія періоду визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького (на матеріалі літопису Самовидця) // Визвольна боротьба українського народу під керівництвом Богдана Хмельницького за українську державність: Матеріали наукової конференції. – Х., 1995. – С. 83 – 84.

 • Контрольні завдання з української мови та методичні рекомендації щодо їх виконання: Методичний посібник / Уклад. Кохан Ю.І., Муромцев І.В.  – Х., ХДПУ, 1996. – 21 с.

 • Кохан Ю.І. Крилаті слова та крилаті вислови як один із засобів вираження авторської позиції в романі О.Т. Гончара «Собор» // Тенденції розвитку української літератури та літературної критики нових часів: Тези доповідей та повідомлень міжвузівської науково-теоретичної конференції. – Х., 1996. – С. 90 – 91.

 • Кохан Ю.І. Фразеологічні засоби зображення духовного світу харківського студентства періоду Другої світової війни в романі О.Т. Гончара «Людина і зброя» // Харків 30–40–х рр. XX ст. Література. Історія. Мистецтво: Матеріали міжнародної наукової конференції до ювілею проф. Юрія Бойка-Блохіна. – Х., 1998. – С. 123 – 125.

 • Кохан Ю.І. Мовна норма у фразеології (на матеріалі «Словаря української мови» Б. Грінченка і «Фразеологічного словника української мови») // Українська мова: з минулого в майбутнє: Матеріали наукової конференції на відзначення 200-річчя виходу в світ «Енеїди» І. Котляревського. – К., 1998. – С. 140 – 142.

 • Кохан Ю.І. Добір фразеологічного матеріалу як фактор формування ідіостилю письменника (на матеріалі прози Олеся Гончара) // Вісник Харківського університету. – Х.: Лівий берег, 1999. – №426. – С. 216 – 220.

 • Кохан Ю.І. Структурно-семантичні зміни фразеологізмів як вияв творчої індивідуальності письменника (на матеріалі прози О. Гончара) // Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць. – Вип. 3. – Х.: ХДПУ, 2000. – С. 127 – 135.

 • Кохан Ю.І. Функціонування фразеологізмів з компонентами-міфологемами «біс», «дідько», «чорт» у творчості Олеся Гончара // Вісник Харківського університету. Серія «Філологія». – Х., 1999. – №448. – С. 81 – 84.

 • Кохан Ю.І. Особливості функціонування фразеологічних одиниць в авторській мові та мові персонажів як одна із рис ідіостилю письменника (на матеріалі прози О. Гончара) // Вісник Харківського національного університету. – Х., 2000. – №473. – С. 58 – 63.

 • Кохан Ю.І. Функціонування фразеологічних одиниць на позначення емоційно-психічного стану як вияв особливостей ідіостилю письменника (на матеріалі прози Олеся Гончара та Павла Загребельного) // Вісник Харківського національного університету. – Х., 2001. – №520. – С. 188 – 192.

 • Лексика і фразеологія сучасної української мови: Методичні матеріали для студентів заочного та дистанційного навчання зі спеціальності «Журналістика» / Уклад. Валійова Т.О., Кохан Ю.І.  – Х., 2003. – 30 с.

 • Текстотвірна функція фразеологічних одиниць як риса ідіостилю письменника (на матеріалі прози Олеся Гончара та Павла Загребельного) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Філологія». – Х., 2004. – №631. – С. 165 – 168.

 • Кохан Ю.І. Динаміка індивідуального стилю й особливості художньо-естетичної актуалізації фразеологічних одиниць (на матеріалі роману Павла Загребельного «Юлія, або Запрошення до самовбивства») // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – Луганськ, 2004. – №11 (79). – С. 103 – 110.

 • Кохан Ю.І. Фразеологія української мови як вияв стереотипних уявлень про етноментальні особливості представників інших народів // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Філологія». – Х., 2005. – №659. – С. 14 – 16.

 • Кохан Ю.І. Стилістичне використання фразеологічних одиниць у мові засобів масової інформації: Методичні матеріали та завдання для студентів відділення журналістики філологічного факультету. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – 20 с.

 • Кохан Ю.І., Демура Г. Фемінне і маскуінне крізь призму радянської ідеології (на матеріалі української преси 20–30 рр. XX ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Х., 2009. №843. – С. 102 – 106.

 • Кохан Ю.І. Традиции и инновации в обучении студентов гуманитарных специальностей в условиях Болонского процесса (на примере филологического факультета Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина) // Модернизация на хуманитарното образование в условията на Болонския процес в страните от Европейские Съюз и в Русия. – Велико-Тирново (Болгарія), 2009. – С.18-21.

 • Кохан Ю.І. Внесок Л.А. Булаховського у розвиток вітчизняного мовознавства // Пам’ятникознавчі погляди молодих вчених ХХІ ст.: Зб. наук. статей з пам’ятникоохоронної роботи. – Х., 2014. – Вип. ІV.– C.21-25.

 • Кохан Ю.І. Сенсотвірні функції морально-етичих та естетичних концептів воєнних щоденників Олеся Гончара.// Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філологія». – Х., 2015. – №1152. – С. 117 – 120.

 • Кохан Ю.І. Експресивність як риса ідіостилю Павла Загребельного(на матеріалі романів «Кавтаклізма» та «Стовпо-творіння») // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філологія». – Х., 2016. – Вип.74. – С. 72 – 75.

 • Кохан Ю.І. Ювілей нашого вчителя / Губарева Г.А., Калашник Ю.І., Кохан Ю.І. // Вивчаємо українську мову та літературу . – 2016. № 7-8 (443-444).– С.71.

 • Виступ у передачі «Сьогодення» Харківського ОТБ з питань орфографічної грамотності напередодні Диктанту національної єдності 8.11.2016.

 • Кохан Ю.І. Рецепція античності в ідіостилі Олеся Гончара // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.  Каразіна. 2018. № 79: Філологія.  С. 201 – 206.

 • Виступ у передачі «Віддзеркалення» каналу «АТН» про підготовку до Диктанту національної єдності та про зміни в «Українському правописі» 7.11.2019. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=n-XyiE4_E2I&t=63s або https://www.youtube.com/watch?v=n-XyiE4_E2I&t=57s

 • Інтервю каналам «UA: Харків» та «Р 1» про Диктант національної єдності 8.11.2019. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=cPSxbg2yGnU&fbclid=IwAR3eEeUiVufmt0dnHfOCtukuszchX9Isgqh0I1dHuhun_OxxCUFxF9Slfc4 https://www.youtube.com/watch?v=0ImEPUNYDhQ&list=PLBNZxTXA2lZXlCR0coRfeZbk3DR3VDbds&index=2

 • Кохан  Ю.І. Мовні засоби художньої ідеологізації героїв прози Олеся Гончара як прояв впливу ідеології на формування ідіостилю письменника // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2019. № 80: Філологія.  С. 76 – 80.

 • Виступ «Новомова на тлі війни» у передачі «Діалоги PRO» на You Tube 15 жовтня  2022  року. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=pEtKaS3YKNA

 

 • Контактна інформація
 • Адреса: ауд. 6-77, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
 • Телефон: (057) 707-54-58
 • E-mail:kafedra_ukr_movy@karazin.ua