Хомік Олена Євгеніївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри
української мови

Народилася 3 червня 1973 року в Харкові. Викладає в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна з 1998 р. 2005 року захистила кандидатську дисертацію «Український вербальний оберег: семантика і структура» (науковий керівник — доцент М.І. Філон). Диплом доцента отримала 2011 року.

Навчальні дисципліни: «Сучасна українська мова. Лексика та фразеологія», «Сучасна українська мова. Морфологія», «Сучасна українська мова. Фонетика», «Орфографічний практикум», «Практична стилістика», спецкурси «Основи лінгвокультурології», «Комунікативна лінгвістика». 

Керує науковим семінаром «Структурно-семантичні та функціональні особливості магічних текстів усної народної творчості»; педагогічною та діалектологічною, асистентською практиками. Викладає курс української мови та української літератури для вчителів на курсах підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання ХНУ імені В.Н.Каразіна. Керувала науковою роботою здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня (захист кандидатської дисертації Бутко С.Г. «Ономастикон українських замовлянь: походження, склад, функції» 31 березня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди).

Коло наукових інтересів – семантика міфологічного слова і тексту, поетика творів народної словесності, звʼязок вербального та акціонального в народній культурі, прагматика текстів малих жанрових форм.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=w15ImBwAAAAJ&hl=ru

https://ua.linkedin.com/in/олена-хомік-839a97128?trk=pub-pbmap

ПУБЛІКАЦІЇ

Розділ в колективній монографії Olena Yevhenivna Khomik. Peculiarites of studying Ukrainian protective euphemistic vocabulary//«Innovative pathway for the development of modern philological sciences in ukraine and eu countries». Sciences in Ukraine and EU countries. Scientific monograph. Riga, Latvia. Baltija Publishing, 2022. Pp. 454-479.

Навчально–методичні посібники і словники: