Аспірантура і докторантура

Підготовка фахівців освітнього рівня доктор філософії за спеціальністю 035 «Філологія»:
Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна зі спеціальності філологія (спеціалізації: українська мова, російська мова, українська література, російська література, германські мови, література зарубіжних країн, перекладознавство)
Навчальний план та пояснювальна записка до навчального плану (2017-2020 н.р.)
Навчальний план (денне відділення, 2018-2021 н.р.)
Навчальний план (заочне відділення, 2018-2021 н.р.)
Кадрове забезпечення
Матеріально-технічне забезпечення
Навчально-методичне забезпечення
Інформаційне забезпечення
Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти
Документи керівника проектної групи 
Додатки: Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти; Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти; Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти; Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
Додаток: Опис документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (крім збільшення ліцензованого обсягу)
 Робочі програми навчальних дисциплін  
• Анотації до навчальних дисциплін  
 Науково-методичні комплекси  
   
ПРОГРАМИ фахових випробувань  
  • • Програма фахових випробувань для вступу до аспірантури філологічного факультету
  •   (предметний напрям - українська література)
  • Програма фахових випробувань для вступу до аспірантури філологічного факультету 
  •   (предметний напрям - українська мова)
  • • Програма фахових випробувань для вступу до аспірантури філологічного факультету 
  •   (предметний напрям - література зарубіжних країн)
  • Програма фахових випробувань для вступу до аспірантури філологічного факультету 
  •   (предметний напрям - історія російської літератури)
  • Програма фахових випробувань для вступу до аспірантури філологічного факультету 
  •   (предметний напрям - російська мова)
 Тематики наукових досліджень зі спеціальності 035 Філологія