Аспірантура і докторантура

 

Підготовка фахівців освітнього рівня доктор філософії за спеціальністю 035 «Філологія»:

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна зі спеціальності філологія (спеціалізації: українська мова, російська мова, українська література, російська література, германські мови, література зарубіжних країн, перекладознавство) 

 Навчальний план та пояснювальна записка до навчального плану (2017-2020 н.р.)   

 Навчальний план (денне відділення, 2018-2021 н.р.)  

 Навчальний план (заочне відділення, 2018-2021 н.р.)  

 Кадрове забезпечення  

 Матеріально-технічне забезпечення  

 Навчально-методичне забезпечення  

 Інформаційне забезпечення  

 Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти  

 Документи керівника проектної групи  

 Додатки: Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти; Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти; Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти; Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти  

 Додаток: Опис документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (крім збільшення ліцензованого обсягу)  

 Робочі програми навчальних дисциплін

 Анотації до навчальних дисциплін

 Науково-методичні комплекси


ПРОГРАМА навчальної дисципліни " "


Програми вступних екзаменів

 ПРОГРАМА фахових випробувань для вступу до аспірантури філологічного факультету   

 Програма вступних екзаменів з української мови  

 Програма вступних екзаменів з літератури зарубіжних країн   

 Програма вступних екзаменів з  


 Тематики наукових досліджень зі спеціальності 035 Філологія