Ізмаїл Іванович Срезневський (1812–1880)

І.І. Срезневський – засновник історичного вивчення російської мови, знавець слов’янської етнографії. У Харківському університеті працював з 1842 р. до 1847 р. професором кафедри історії й літератури слов’янських наріч, викладав курси слов’янознавства: історію слов’янських племен, історико-топографічний огляд занять слов’ян, історію сербської, чеської, польської літератур. 1843–1844 рр. виконував обов’язки секретаря історико-філологічного відділу філософського факультету. 1846 р. І.І. Срезневському, першому в Росії, був присуджений ступінь доктора слов’яно-російської філології.

Предметом дослідження вченого були питання вивчення слов’янських племен через призму архео, історіо, етнографії, культури, мистецтва, мови. Протягом 1839–1842 рр.

І.І. Срезневський здійснив наукові подорожі до слов’янських країн, результатом яких стали праці “Исторический очерк сербо-лужицкой литературы” (1844), “Обозрение главных черт сродства звуков в наречиях славянских” (1845). Провідною думкою раніше написаної розвідки “Взгляд на памятники украинской народной словесности” (1834) була та, що саме народна словесність є джерелом вивчення історичного змісту епохи, життя й душі народу, є першоосновою літератури.

І.І. Срезневський – історик відомий як укладач “Исторического изображения гражданского устроения Слободской Украйны” – частини Слобідсько-української історії, яку він готував разом із І. Квіткою, Г. Квіткою, Харківським архієпископом Філаретом.

Ім’я І.І. Срезневського тісно пов’язане зі становленням української журналістики. 1831 р. за його сприяння був виданий “Украинский альманах”; з 1833 р. до 1838 р. виходила серія фольклорно-етнографічних стилізацій “Запорожская старина” (у шести книгах); 1833 р. з’явився альманах “Утренняя звезда”. За редакцією І.І. Срезневського були видані два випуски “Украинского сборника.

І.І. Срезневський був організатором у Харківському університеті гуртка шанувальників народної словесності, який існував з кінця 20-х до середини 30-х років ХІХ ст. Членами гуртка, крім І.І. Срезневського, були І. Розковшенко, брати Федір та Орест Євецькі, О. Шпигоцький – перше покоління харківських романтиків.