Губарева Галина Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент.

Викладає курси «Основи культури мови і стилістики», «Практична стилістика», «Сучасна українська мова. Синтаксис», веде науковий семінар «Лінгвокультурний зміст мовних одиниць у дискурсах різного типу».

Коло наукових інтересів – синтаксис, стилістика сучасної української мови, лінгвопоетика, лінгвокультурологія.

Кандидатська дисертація:

Семантика та стилістичні функції кольоративів у поетичній мові Ліни Костенко : дис. канд. філол. наук : 10.02.01. – Х., 2002.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=l4c6AtYAAAAJ

ORCID: 0000-0002-3090-3441

Статті: