Навчально-методичні комплекси дисциплін 2022-2023 н.р.

Денна форма навчання 

Навчально-методичні комплекси дисциплін 2020-2021 н.р.Навчально-методичні комплекси дисциплін 2021-2022 н.р.
Спеціалізація 035 "Філологія"

Заочна форма навчання 


Спеціалізація 035 "Філологія"

Робочі програми навчальних дисциплін для студентів інших факультетів

Іноземних мов
 
Денна форма навчання

Теорія міфу та мова міфології. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти_1 курс (2 сем)_доц. Краснящих А.П.

Латинська мова. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти_1 курс (2 сем)_проф. Чекарева Є.С.

Історія світової літератури (Античність, Середньовіччя, Відродження). Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти_1 курс (2 сем)_доц. Кравець О.М.

Постмодерна українська література. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти_1 курс (2 сем)_доц. Сподарець М.П.

Історія світової літератури (XIX ст.) Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти_2 курс (3 сем)_ст.викл. Мурадова І.Р.

Історія світової літератури (руб. XIX–XX і XX–XXI ст.).  Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти_2 курс (4 сем)_проф. Чернокова Є.С.

Заочна форма навчання

Історія світової літератури. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти_1 курс (1 сем)_доц. Жаданов Ю.А.

Історія світової літератури XVII – ХІХ ст. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти_1 курс (2 сем)_ст.викл. Мурадова І.Р.

Історія світової літератури ХІХ ст. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти_2 курс (3 сем)_ст.викл. Мурадова І.Р.

Історія світової літератури ХІХ ст. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти_3 курс (5 сем)_ст.викл. Мурадова І.Р.

Філософський

Грецька мова. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти_1 курс (1-2  сем)_ст.викл. Сучалкін О.В.

Історія літератури. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти_2 курс (2 сем)_доц. Бабай П.М.

Історія світової літератури. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти_2 курс (2 сем)_доц. Бабай П.М.

Історія літератури та мистецтва. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти_2 курс (3-4 сем)_доц. Бабай П.М.

Медичний
Латинська мова та медична термінологія. Другий (магістерський) рівень вищої освіти_1 курс_викл. Проскуріна Н.Ю.
Соціологічний
Українська мова за професійним спрямуванням. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти_1 курс (1 сем)_доц. Літвінова І.М.
За вибором (міжфакультетські)
Імідж у професії. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти_2-3 курс (3-5 сем)_проф. Хавкіна Л.М.
Сучасна грецька мова. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти_2-3 курс (3-5 сем)_ст.викл. Пшенична М.С.
Сучасна грецька мова. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти_2-3 курс (4-6 сем)_ст.викл. Пшенична М.С.
Латинська мова. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти_2-3 курс (4-6 сем)_викл. Проскуріна Н.Ю.
Риторика. Ораторська майстерність. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти_2 або 3 курс_доц. Калашник Ю.І.
Харків – столиця «Розстріляного відродження». Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти_2-4 курс (3-8 сем)_доц. Сподарець М.П.