Підготовка здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр (денне)


Напрям 035 "Філологія"
Українська мова і література                                                                            

Тимчасовий стандарт
Освітньо-професійна програма

Навчальний план
Робочий навчальний план

Слов'янські мови та літератури (переклад включно) перша - польська

Тимчасовий стандарт
Освітньо-професійна програма

Навчальний план
Робочий навчальний план

Слов'янські мови та літератури (переклад включно) перша - російська

Тимчасовий стандарт
Освітньо-професійна програма

Навчальний план
Робочий навчальний план

Класичні мови та літератури (переклад включно)                                      

Тимчасовий стандарт
Освітньо-професійна програма

Навчальний план
Робочий навчальний план

Напрям 061 "Журналістика" 
  •  Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Підготовка здобувачів ступеня вищої освіти магістр (денне)


Напрям 035 "Філологія"

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти