Дудка Олена Олександрівна, старший викладач кафедри української мови.

Навчальні дисципліни: “Сучасна українська мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія”, “Сучасна українська мова. Лексика та фразеологія. Фонетика. Морфологія. Синтаксис”, “Орфографічний практикум”. Керівництво курсовими й дипломними роботами, педагогічною та діалектологічною практикою.

Коло наукових інтересів – становлення акцентуаційних норм української мови, дериваційні процеси в мові, проблеми українського правопису. Автор понад 40 наукових статей, навчально-методичних посібників, словників.

 Статті:

Словники:

Навчально-методичні посібники:

 

Бібліографічний покажчик

 

Навчальний контент:

Українська мова і література

Сучасна українська мова 3 і 4 курс денної форми навчання 

Сучасна українська мова 3 і 4 курс заочної форми навчання 

Комплекс навчально-методичного забезпечення "Сучасна українська мова"

Слов'янські мови та літератури (переклад включно) перша - польська

Сучасна українська мова 3 і 4 курс денної форми навчання

Комплекс навчально-методичного забезпечення "Сучасна українська мова"

 

  • Контактна інформація
  • Адреса: ауд. 6-77, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  • Телефон: (057) 707-54-58
  • E-mail:kafedra_ukr_movy@karazin.ua