Чеп’якова Інна Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Народилася 1 червня 1987 р. у м. Харкові.

Закінчила Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (філологічний факультет) у 2009 р. Педагогічну діяльність розпочала після закінчення університету на кафедрі історії зарубіжної літератури і класичної філології викладачем латинської мови. Протягом цього часу викладала такі курси: «Латинська мова» (ф-т іноземних мов, філологічний, біологічний, історичний, філософський); «Грецька мова» (філософський ф-т); «Латинська мова і основи медичної термінології» (медичний ф-т) російською та англійською мовами.

Науковий напрям – методика викладання класичних мов. Основні наукові праці пов’язані з особливостями методики викладання давньогрецької мови студентам-класикам.

Публікації:

  • Психолого-педагогічні особливості навчання студентів-філологів префіксальних дієслів просторового значення в давньогрецькій мові на основі біоадекватної методики / І.Ю. Чеп’якова // Наук.Вісник Чернівецького унів-ту. – 2011. – Вип. 565. – С.235 – 239.

  • Префіксальні дієслова просторового значення грецької мови у діахронії / І.Ю. Чеп’якова // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна філологічного факультету. – Х., 2010. – № 901. – С.16 – 21.

  • Тези до міжнародної науково-практичної конференції «Диалог субъектов учебно-воспитательного процесса как средство развития одарённой молодёжи» 28-29 березня 2010 р. – «Диалог культур и классическое филологическое образование в высших учебных заведениях Украины на современном этапе (на материале древнегреческого языка)»

 

  • Контактна інформація
  • Адреса: ауд. 6-87, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  • Телефон: (057) 707-51-06
  • E-mail:class_philol@karazin.ua