Бабай Павло Миколайович, кандидат філологічних наук, доцент

Народився 26 березня 1975 року в м. Харкові. Закінчив філологічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (2000 р.) та аспірантуру за кафедрою історії російської літератури ХНУ (2003 р.). Кандидатську дисертацію за темою «Оповідь та жанр книг В.В. Розанова «Уединенное» та «Опавшие листья»» захистив у 2004 р.

У Харківському національному університеті працює з 2003 р., послідовно обіймаючи посади викладача, старшого викладача (2003–2007), доцента (з 2007 р. до сьогодні). 

Викладає дисципліни: «Історія російської літератури 19 ст.», «Теорія літератури», «Історія російської літератури кінця 20 – поч. 21 ст.», «Історія літератури», спецкурс «Актуальні проблеми сучасної прози та поезії».

Науковий напрям – літературознавство. Сфера наукових інтересів пов’язана з російською прозою та поезією кінця ХХ – поч. ХХІ ст.

 

Має понад 20 наукових і навчально-методичних публікацій. Під керівництвом П.М. Бабая захищено 3 кандидатські дисертації.

Основні наукові праці: