Проєкт освітньо-професійної програми «Українська мова і література та польська мова і література»
11.12.2019

 Філологічний факультет пропонує до громадського обговорення проєкт освітньо-професійної програми “Українська мова і література та польська мова і  література” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, з галузі знань 01 Освіта. Педагогіка, зі спеціальності 014 Середня освіта, спеціалізації 014.01 Українська мова та література.

Зауваження та пропозиції до освітньої-професійної програми просимо надсилати до 20 грудня 2019 року на електронну адресу: ukrlit@karazin.ua

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
“Українська мова і література та польська мова і література”.