проект освітньої-професійної програми «Українська мова і література та зарубіжна література»
27.11.2019

 

 

Філологічний факультет пропонує до громадського обговорення проект освітньої-професійної програми «Українська мова і література та зарубіжна література» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, з галузі знань 01 Освіта. Педагогіка, зі спеціальності 014 Середня освіта, спеціалізації 014.01 Українська мова та література.

Зауваження та пропозиції до освітньої-професійної програми просимо надсилати до 20 грудня 2019 року на електронну адресу: ukrlit@karazin.ua

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Українська мова і література та зарубіжна література