Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (підготовка офіцерів запасу) 

Зразок заяви

Військово-юридичний інститут імені Ярослава Мудрого (підготовка офіцерів запасу)