Pеєстрація вступників для складання МКТ/МТНК розпочинається 27 червня 2022 року та закінчується о 18:00 18 липня 2022 року
Вступник має надіслати на офіційну електронну адресу відбіркової приймальної комісії філологічного факультету vstup.philology@karazin.ua, контактний телефон – +38(068) 909 85 52, скановані копії (фотокопії):

 

  • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (зразок додається , );

  • документа, що посвідчує особу;

  • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

  • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, наведеної у додатку 4 до Порядку (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);

  • медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов).

 

У темі листа вступник обов'язково зазначає прізвище, ім'я, по батькові.

В тексті листа вступник обов'язково зазначає прізвище, ім'я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).